Lämmöntalteenotolla hyödynnetään hukkalämmöt kiinteistön lämmityksessä

Poistoilman lämmöntalteenotto

Kerrostalosta koneellisesti poistettavan huoneilman mukana poistuu huomattava määrä jo kerran maksettua lämpöenergiaa. Poistoilman lämmöntalteenotto on tämän lämpöenergian ottamista talteen ja käyttämistä uudelleen kerrostalon lämmitykseen.

Poistoilman lämmöntalteenoton periaate

Poistoilmapuhaltimen tilalle asennetaan lämmöntalteenottoyksikkö, jossa oleva lämmönsiirrin kerää lämmön kiinteistön poistoilmasta ja siirtää siirtimen toisella puolella kulkevaan lämmönkeruunesteeseen.

Lämmennyt keruuneste johdetaan kiinteistön teknisessä tilassa sijaitsevalle lämpöpumpulle rakennuksen sisään tai ulkoseinään asennettua putkistoa pitkin.

Poistoilmasta saatu lämpö hyödynnetään lämpöpumpun avulla käyttöveden tai lämmönjakoverkostossa kiertävän veden lämmityksessä.

Lämmöntalteenottojärjestelmä kannattaa suunnitella hyvin. Suunnittelupalvelun voi hankkia joko erikseen LVI-suunnittelutoimistolta tai hankkia osana kohteen urakkaa. Gebwell tukee suunnittelua lämpöpumpun, kaukolämmönjakokeskuksen ja lämmöntalteenottopatterien mitoituksessa.

Poistoilman lämmöntalteenoton soveltuvuus

Poistoilman lämmöntalteenotto soveltuu kerrostaloihin sekä toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöihin, joissa ei vielä ole lämmöntalteenottoa asennettuna. Kiinteistössä täytyy lisäksi olla koneellinen tai painovoimainen ilmanpoisto sekä vesikiertoinen lämmönjako. Suomessa kerrostalot on rakennettu 1960-luvulta aina 2000 vuoteen asti koneellisella poistolla ilman minkäänlaista lämmöntalteenottoa.

Poistoilman lämmöntalteenotolla voidaan täydentää jo olemassaolevaa lämmitysjärjestelmää, esimerkiksi kaukolämpöjärjestelmää, tehostaen sillä tuotetun energian käyttöä. Poistoilman lämmöntalteenotto voidaan asentaa myös Gebwell maalämpöjärjestelmän rinnalle.

Gebwell Smart Hybrid maalämpöjärjestelmän rinnalle

Kun poistoilman lämmöntalteenotto asennetaan maalämpöjärjestelmän rinnalle, lämpökaivojen määrää pystytään vähentämään. Näin saadaan säästöjä lämpökaivojen porauksessa, mikä on usein suurin kuluerä maalämmössä.

Poistoilman lämmöntalteenotto mahdollistaa maalämmön myöskin kiinteistöissä, jotka sijaitsevat pienillä tonteilla, joilla ei ole paljon tilaa lämpökaivoille.

Gebwell Smart Hybrid järjestelmäkokonaisuus lämmöntalteenottoon

Gebwell Smart Hybrid järjestelmissä käytetään valmistamiamme Gebwell T, Gemini ja Taurus -sarjojen lämpöpumppuja, jotka soveltuvat erityisesti suuriin asuinkiinteistöihin.

Varaajina järjestelmissä käytetään valmistamiamme G-Energy varaajia, joiden suunnittelun lähtökohtana on ollut järjestelmän elinkaaren kustannukset.

 

Järjestelmien G-Power kaukolämmönjakokeskukset suunnitellaan yhteistyössä LVI-suunnittelijan, energialaitoksen ja urakoitsijan kanssa. Myös kaukolämmönjakokeskukset valmistamme Leppävirran tehtaallamme.

Automaatio varmistaa, että järjestelmän kaikki osakokonaisuudet toimivat yhdessä halutulla tavalla.

Täyttämällä kiinteistön tiedot lähtötietolomakkkeelle, teemme Teille mitoituksen.