Pure heat

Etiska riktlinjer

Gebwell-koncernen har åtagit sig att bedriva sin affärsverksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Dessa etiska riktlinjer får starkt stöd av vårt bolags värden: Kundorientering, innovation, vilja att utvecklas, tillförlitlighet och partnerskap. Denna uppförandekod innehåller vägledning om våra skyldigheter gentemot vår affärsverksamhetsmiljö, våra medarbetare, våra affärspartner och samhället. Uppförandekoden kompletteras med enskilda principer och anvisningar som gäller hela Gebwell-koncernen.

Vår affärsverksamhet bygger på höga etiska normer. Vi tror att vårt utmärkta rykte bidrar till vår framgång.

Vi förväntar oss att våra medarbetare, affärspartner, leverantörer och kunder följer de principer som nämns i denna uppförandekod.

Gebwell etiska riktlinjer »