Puhdasta lämpöä

Eettinen ohjeistus

Gebwell-konserni on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa kestävällä ja vastuullisella tavalla. Eettinen ohjeistuksemme saa vahvan tuen yhtiömme arvoista: Asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus, kehittymishalu, luotettavuus ja kumppanuus. Tämä toimintaohje sisältää ohjeita velvollisuuksistamme liiketoimintaympäristöämme, työntekijöitämme, liikekumppaneitamme ja yhteiskuntaa kohtaan. Toimintaohjetta täydentävät yksittäiset koko Gebwellin kattavat periaatteet ja ohjeet.

Liiketoimintamme perustana ovat korkeat eettiset normit. Uskomme erinomaisen maineemme edistävän menestystämme.

Odotamme työntekijöidemme, liikekumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme toimivan tässä toimintaohjeessa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Eettinen ohjeistus

Tavoitteenamme on edistää avoimuutta, vastuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta yrityksessämme. Whistleblow’n kautta voit ilmoittaa anonyymisti mahdollisista väärinkäytöksistä ja huolestuttavista tapahtumista. Kanavan kautta tehty ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti sekä aloitetaan tarvittavat toimenpiteet asian korjaamiseksi.

Whistleblow