Gebwells produkter i fokus i unikt energicentrum i Kotka

Campuskvarteret i Kotka är anmärkningsvärt till sin storlek – det omfattar XAMK:s campus, Satama Areena samt hotell. Helheten mäter cirka 150 meter och är cirka 40 meter bred. Inuti Satama Areena finns ett unikt energicentrum där Gebwells utrustning spelar en central roll. Projektet är viktigt för Kotkaborna och invånarna har hållits uppdaterade under arbetets gång.

Det här stora objektets energicentrum lär vara det första i sitt slag i Finland – objektet förenar på ett genialt sätt fjärrvärme, värmepumpar och energiåtervinning inuti byggnaden. Ett långt samarbete och goda erfarenheter av Gebwell var också avgörande i valet av värmelösningar för det stora objektet. Objektet omfattar tre av Gebwells värmecentraler, tre (med en kapacitet på 2000–5000 liter) av Gebwells specialackumulatorer samt ett stort antal transportörer. Helheten är således massiv som system.

Kunden efterfrågade en lösning där fjärrvärme också används som en garanterad uppvärmningsform, det vill säga även om objektet har en hybridvärmelösning, kan fjärrvärmen vid behov täcka objektets värmebehov till hundra procent. Fjärrvärmeanslutningen, dimensionerad för full kapacitet, täcker uppvärmning till 29 minusgrader.

Gebwells produkter i Kotka

Energicentrumet inne på Satama Areena är cirka 200 kvadratmeter stort. Energicentrumet levererar värme och kylning till tre kunder. Energiåtervinningen innebär exempelvis att värme kan överföras från den sida av byggnaden som värmts upp av solen till den skuggigare sidan av byggnaden.

Utöver Gebwells värmecentraler och ackumulatorer i det nya objektet, har Gebwells fjärrvärmelösningar ett starkt fotfäste även i större utsträckning i Kotka. Så vad har påverkat Kotkan Energias beslut att välja Gebwells utrustning?

“Vi har samarbetat länge med Gebwell. I deras arbete och utrustning betonas kvaliteten, men framförallt förmågan att bistå kunden. Campuskvarterets entreprenör föreslog att Gebwells utrustning skulle installeras i objektet – vilket även stämde överens med våra egna önskemål”, berättar Risto Mellas, kundchef på Kotkan Energia. ”Den helhet som Gebwell tillhandahåller har i regel alltid varit bättre än konkurrenternas.”

I Kotka har fjärrvärme ett välförtjänt rykte. En övergång från olje- och gasuppvärmning till fjärrvärme pågår just nu. Gebwells värmecentraler finns i Kotka i objekt av väldigt varierande storlek.

”Gebwells värmecentraler har nästan uteslutande använts av småhuskunder. Även vår egen personal gillar utrustningen eftersom den är så lätt att underhålla, oavsett om den installeras i flervåningshus eller småhus”, berättar Mellas. ”Utrustningen är konstruerad så att det är enkelt för installatören att byta exempelvis pumpen eller vilken som helst del som kräver underhåll.”

Hos Gebwell tar man tacksamt emot de positiva hälsningarna från Kotkan Energia. När en kund är stressad och problem uppstår, har Gebwell kunnat påskynda sina processer och leveranstider.

”Kunden är det allra viktigaste för oss och vi strävar efter att göra allt vi kan för att ge våra kunder en så positiv bild av vår verksamhet som möjligt”, sammanfattar Gebwells försäljningschef Jarno Suhonen. ”Vi använder detta rättesnöre i alla delar av vår verksamhet, från design till tillverkning, försäljning och teknisk support. Det anser vi är grunden för ett bra partnerskap, och samtidigt en förutsättning för ett fortsatt samarbete.”

Gebwells snabba reaktionsförmåga skiljer dem åt från konkurrenterna. Men vilka andra anledningar ser Kotkaborna till samarbetet?

”Naturligtvis spelar priset roll. Ibland kan också ett byte av säljare hos olika aktörer påverka valet, men det viktigaste är insatserna. Att bara ha en trevlig säljare räcker inte”, funderar Mellas. ”Gebwell håller hög kvalitet och leveranserna fungerar. Jag är säker på att de andra i mitt team tänker likadant.”

 

Gebwells råd inför uppvärmningssäsongen:

Det är bra att kontrollera värmesystemets skick i god tid före uppvärmningssäsongen. Fjärrvärmecentraler är i praktiken nästan underhållsfria, men det finns punkter att kontrollera:

  • Om avstängningsventilen sommar har stängts, måste den öppnas i början av uppvärmningssäsongen. Om kontrollvärdena i reglerenheten har ändrats under sommaren, ska reglerenheten återställas till uppvärmningsläget.
  • Det är bra att kontrollera värmekretsens tryck. Som en allmän tumregel bör trycket i värmekretsen vara cirka en bar högre än förtrycket i expansionskärlet. Kontrollera gärna expansionskärlets förtryck då och då. Kretstrycket måste alltid säkerställas separat för varje objekt.
  • Om fjärrvärmecentralen närmar sig 20 år, bör man överväga att investera i en ny eller åtminstone följa centralens skick regelbundet.
  • Kontakta en expert om du behöver hjälp att kontrollera den.

Text: Justus Luokkanen, FinDHC
Bilder: Kotka Energi