G-Energy buffer 501

G-Energy bufferttank

Med G-Energy bufferttankarna ökas vattenvolymen i uppvärmningssystemet.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

En större vattenvolym säkrar ett stabilt och tillräckligt flöde samt förbättrar värmepumpens funktion och verkningsgrad. En större vattenvolym förlänger dessutom kompressorns drifttid och samtidigt dess livslängd.

G-Energy buffertankar finns i modellerna 501, 750 eller 1000 liter, med anslutningarna DN50 och DN65 samt tryckklass 3 eller 6 bar.
En ackumulatortank tillverkas av stål, grundmålas och provtrycks. 501 och 1000 liter tankens isolering består av tryckgjuten uretan med slutna celler, vilket ger en god värmeisoleringsförmåga och minimala värmeförluster. Som standard kan isoleringarna lossas i form av block som är lätta att demontera och återmontera. Isolerblocken är inklädda med målad stålplåt som är belagd med ett skyddsskikt. 750 liters ackumulatortankarnas isolering består av polyesterfiber och isoleringen har en ytbeläggning av PVC-plast. Isoleringen är löstagbar, genom att dragkedjan på isoleringen öppnas.

I tankens botten finns en stålbas som underlättar om man ska flytta på tanken. Stålbasen är tvådelad, så att den undre delen kan tas bort före installation. 501-litersackumulatorn är 90 mm lägre än standard, 750-litersackumulatorn 130 mm och 1 000-litersackumulatorn 150 mm.

På tanken finns justerbara fötter med 60 mm justermån, vilka kan användas för att enkelt ställa in tanken i vertikalläge.

Teknisk information

Modell Bufferttank 501L 3 bar DN50 Bufferttank 501L 3 bar DN65 Bufferttank 501L 6 bar DN50 Bufferttank 501L 6 bar DN65 Bufferttank 750L 3 bar DN50 Bufferttank 750L 3 bar DN65 Bufferttank 750L 6 bar DN50 Bufferttank 750L 6 bar DN65
LVI 5362389 362390 5362391 5362392 5362680 5362681 5362682 5362683
Behållarens volym L 501 501 501 501 750 750 750 750
Höjd mm* 2030 2030 2030 2030 2100 2100 2100 2100
Sänkt höjden mm* 1940 1940 1940 1940 1970 1970 1970 1970
Diameter mm** 600 / 780 600 / 780 600 / 780 600 / 780 750 / 930 750 / 930 750 / 930 750 / 930
Resningsmått mm*** 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Vikt kg 180 180 180 180 200 200 230 230
Anslutningsstorlekar 2″ DN65 2″ DN65 2” DN65 2” DN65
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 3 6 6 3 3 6 6
Modell Bufferttank 1000L 3 bar DN50 Bufferttank 1000L 3 bar DN65 Bufferttank 1000L 3 bar DN80 Bufferttank 1000L 6 bar DN50 Bufferttank 1000L 6 bar DN65 Bufferttank 1000L 6 bar DN80
LVI nummer 5362394 5362395 5362652 5362396 5362397 5362653
Behållarens volym L 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Höjd mm* 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Sänkt höjden mm* 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Diameter mm** 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030
Resningsmått mm*** 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Vikt kg 260 260 260 260 260 260
Anslutningsstorlekar 2” DN65 DN80 2” DN65 DN80
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 3 3 6 6 6

Nedladdningar

G-Energy bufferttank tekniskt datablad 439 KB Ladda ner
G-Energy ackumulatortankar manual 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse tankar över 500 l 107 KB Ladda ner

En större vattenvolym säkrar ett stabilt och tillräckligt flöde samt förbättrar värmepumpens funktion och verkningsgrad. En större vattenvolym förlänger dessutom kompressorns drifttid och samtidigt dess livslängd.

G-Energy buffertankar finns i modellerna 501, 750 eller 1000 liter, med anslutningarna DN50 och DN65 samt tryckklass 3 eller 6 bar.
En ackumulatortank tillverkas av stål, grundmålas och provtrycks. 501 och 1000 liter tankens isolering består av tryckgjuten uretan med slutna celler, vilket ger en god värmeisoleringsförmåga och minimala värmeförluster. Som standard kan isoleringarna lossas i form av block som är lätta att demontera och återmontera. Isolerblocken är inklädda med målad stålplåt som är belagd med ett skyddsskikt. 750 liters ackumulatortankarnas isolering består av polyesterfiber och isoleringen har en ytbeläggning av PVC-plast. Isoleringen är löstagbar, genom att dragkedjan på isoleringen öppnas.

I tankens botten finns en stålbas som underlättar om man ska flytta på tanken. Stålbasen är tvådelad, så att den undre delen kan tas bort före installation. 501-litersackumulatorn är 90 mm lägre än standard, 750-litersackumulatorn 130 mm och 1 000-litersackumulatorn 150 mm.

På tanken finns justerbara fötter med 60 mm justermån, vilka kan användas för att enkelt ställa in tanken i vertikalläge.

Modell Bufferttank 501L 3 bar DN50 Bufferttank 501L 3 bar DN65 Bufferttank 501L 6 bar DN50 Bufferttank 501L 6 bar DN65 Bufferttank 750L 3 bar DN50 Bufferttank 750L 3 bar DN65 Bufferttank 750L 6 bar DN50 Bufferttank 750L 6 bar DN65
LVI 5362389 362390 5362391 5362392 5362680 5362681 5362682 5362683
Behållarens volym L 501 501 501 501 750 750 750 750
Höjd mm* 2030 2030 2030 2030 2100 2100 2100 2100
Sänkt höjden mm* 1940 1940 1940 1940 1970 1970 1970 1970
Diameter mm** 600 / 780 600 / 780 600 / 780 600 / 780 750 / 930 750 / 930 750 / 930 750 / 930
Resningsmått mm*** 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Vikt kg 180 180 180 180 200 200 230 230
Anslutningsstorlekar 2″ DN65 2″ DN65 2” DN65 2” DN65
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 3 6 6 3 3 6 6
Modell Bufferttank 1000L 3 bar DN50 Bufferttank 1000L 3 bar DN65 Bufferttank 1000L 3 bar DN80 Bufferttank 1000L 6 bar DN50 Bufferttank 1000L 6 bar DN65 Bufferttank 1000L 6 bar DN80
LVI nummer 5362394 5362395 5362652 5362396 5362397 5362653
Behållarens volym L 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Höjd mm* 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Sänkt höjden mm* 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Diameter mm** 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030
Resningsmått mm*** 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Vikt kg 260 260 260 260 260 260
Anslutningsstorlekar 2” DN65 DN80 2” DN65 DN80
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 3 3 6 6 6
G-Energy bufferttank tekniskt datablad 439 KB Ladda ner
G-Energy ackumulatortankar manual 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse tankar över 500 l 107 KB Ladda ner