GEMINI bergvärmepump

Den intelligenta och mångsidiga uppvärmningslösningen lämpar sig särskilt väl för stora fastigheter. Dubbla kompressormoduler medger samtidig Värme och VV-produktion. Finns från 40 till 70 kW. 5 års garanti!

Se teknisk information

GEMINI värmepump passar bäst i stora bostads-, affärs-, och industrifastigheter. Tysta och energieffektiva GEMINI är en driftsäker uppvärmningslösning som har kapacitet att värma upp både fastighet och bruksvatten samtidigt. För högre kapacitet i krävande objekt kan man installera upp till åtta enheter parallellt, och då når man en effekt över 500 kW.

GEMINI värmepump är en finländsk produkt utrustad med två scrollkompressorer. Den avancerade automatiken sköter om kompressorernas turordning och möjliggör också olika hybridlösningar. Som tillsatsvärmekälla kan man använda exempelvis el, fjärrvärme eller olja.

GEMINI kan anslutas till fastighetsövervakningssystem med hjälp av fältbusskort för Modbus RTU, då värmepumparna blir delar av övervakningssystemet. En mobiltelefon ger smidig åtkomst för fjärrmanövrering. Våra kvalificerade återförsäljare installerar värmepumpen smidigt i objektet med yrkesskicklighet och enligt ”nycklarna i handen”-principen. Fem års garanti.

  • 2-portars kompressorstyrning
  • Hybridlösningar möjliga
  • Fjärrmanövrering via webbläsare
  • Modbus RTU-anslutning

Tekniska data

Gebwell Gemini 40 52 64
Effektdata:
Lämnad effekt (0/35 och 0/55) kW 45,0 / 40,6 61,0 / 54,6 69,2 / 61,8
Kyleffekt (0/35 och 0/55) kW 35,0 / 25,6 48,0 / 35,2 54,8 / 40,2
Förbrukad effekt (0/35 och 0/55) kW 10,0 / 15,0 13,0 / 19,4 14,4 / 19,4
COP 4,5 / 2,7 4,7 / 2,8 4,8 / 2,9
Effekterna angivna vid temperaturerna 0°/35° och 0°/55°
 Energiklass*
Varmavattnets högsta framledningstemperatur °C 66
Innehåller fluorerade växthusgaser ja
Hermetiskt sluten ja
Köldmedium R410A
GWP (global warming potential) 2088
Fyllnadsmängd kg 2 x 3,8 2 x 3,4 2 x 3,4
CO2 ekvivalent ton CO2 e 15,869 14,198 14,198
Mått:
Höjd mm 1895
Bredd mm 600
Djup mm 875
Vikt kg 400

Systemets energieffektklass, mellanliggande klimat, golvvärme