G-Energy-LK-coil

Varmvattenslinga

Slingor för beredning av varmvattnet i ackumulatortankar.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

I kopparslingan tappvarmvattnet byts ut snabbt. Slingan värmer vattnet energieffektivt och sörjer för att det alltid är fräscht. Slingor beställas separat, undantag modeller: G-Energy PW bufferttank och G-Energy Coil beredare, där slingorna är färdigt monterade.

Teknisk information

Modell LVI nummer Max flöde l/s Längd på kopparröret m Värmeöverföringsyta m2 Anslutning DN/UK Flänsens diameter mm Lämplighet behållarens volym
LK45 slinga 5361955 0,5 12 2,8 20 200 1000-5000
LK45 slinga. böjd 5362697 0,5 12 2,8 32 200 501-5000
LK55 slinga 5361956 1,0 2x6 2,8 32 200 1000-5000
LK55 slinga. böjd 5362698 1,0 2x6 2,8 32 200 501-5000
LK90 slinga 5361957 1,0 2x12 5,7 32 200 2000-5000

I kopparslingan tappvarmvattnet byts ut snabbt. Slingan värmer vattnet energieffektivt och sörjer för att det alltid är fräscht. Slingor beställas separat, undantag modeller: G-Energy PW bufferttank och G-Energy Coil beredare, där slingorna är färdigt monterade.

Modell LVI nummer Max flöde l/s Längd på kopparröret m Värmeöverföringsyta m2 Anslutning DN/UK Flänsens diameter mm Lämplighet behållarens volym
LK45 slinga 5361955 0,5 12 2,8 20 200 1000-5000
LK45 slinga. böjd 5362697 0,5 12 2,8 32 200 501-5000
LK55 slinga 5361956 1,0 2x6 2,8 32 200 1000-5000
LK55 slinga. böjd 5362698 1,0 2x6 2,8 32 200 501-5000
LK90 slinga 5361957 1,0 2x12 5,7 32 200 2000-5000