Taurus 110 EVI L

Taurus Inverter Pro värmepump

Taurus Inverter Pro är en kraftfull invertervärmepump med IoT-reglerenhet för uppvärmning av stora fastigheter.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

Taurus Inverter Pro är en kraftfull invertervärmepump med IoT-reglerenhet för uppvärmning av stora fastigheter.

Den inverterstyrda Taurus Inverter Pro värmepumpen anpassar sig till fastighetens energibehov genom att optimera värmeeffekten, vilket resulterar i mer kostnadseffektiv uppvärmning och högre boendekomfort.

Taurus Inverter Pro värmepump har ett effektområde på 40-100 kW, med steglös styrning och 1% modulering. Värmepumpens elektroniska expansionsventil anpassar sig till inverterkompressorns effektvariation och optimerar värmepumpens verkningsgrad. Värmepumpen har en kolvkompressor som vanligtvis kan servas i stället för att bytas ut.

Utgångspunkten för Gebwell IoT värmepumpar har varit att utnyttja data som lagras i molntjänsten av installerade IoT-system i systemutveckling, samt styrningens intelligens och inlärningsförmåga. IoT-funktionerna inkluderar bland annat reglering som beaktar väderprognosen, samt inlärning av fastighetens värmekapacitet och beteende avseende uppvärmning och kylning. I framtiden kommer IoT att exempelvis möjliggöra prediktivt underhåll och reglering som beaktar väderprognoser.

För värmepumpen Taurus Inverter Pro har upprättats en miljövarudeklaration (EPD) som visar värmepumpens miljöpåverkan under livscykeltiden. Läs mer här

Tack vare IoT kan IoT värmepumpens styrningens programvara fjärruppdateras och systemet kan övervakas och via en nätverksförbindelse styras från det webbläsarbaserade Gebwell Smart kontroll hub.

 • Tillverkad i Finland
 • Lättskött och driftsäker
 • Hårdlödade värmeväxlare
 • Servicebar kolvkompressor
 • Elektronisk expansionsventil
 • Toppverkningsgrad vid dellaster
 • Reglerenhet med IoT-funktioner
 • Övervakning och styrning också på distans från Gebwell Smart kontroll hub

Teknisk information

Effektuppgifter (enligt EN 14511)
Värmeeffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 40,1-94,9 och 30,6-82,3
Kyleffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 31,5-71,4 och 20,6-55,1
Eleffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 8,9-24,7 och 11,6-28,5
Nominellt värmeeffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 65,3 och 52,3
Nominellt eleffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 15,4 och 19,2
COP (0°/35° och 0°/55°) 4,2 och 2,7
SCOP (0°/35° och 0°/55°, enligt EN 14825 ) 5,1 och 4,3
Effekterna angivna i temperaturerna 0°/35° och 0°/50°
Varmvattnets högsta framledningstemperatur °C 0 / ~75-80
Driftstemperatur, kollektorkretsen °C -5…+25
Inbyggd laddpump ja
Inbyggd köldbärarpump ja
Kompressor Kolvkompressor
Kompressorer kpl 1
Innehåller fluorerade växthusgaser ja
Hermetiskt sluten ja
Köldmedie R513A
GWP (global warming potential) 631
Köldmedie mängd kg 23
CO2 ekvivalent ton CO2 e 14,51
Ljudeffektnivå, (LWA) dB 50-54
Mått
Djup x bredd x höjd mm 1300 x 700 x 1860
Vikt kg 876

Nedladdningar

Taurus Inverter Pro värmepump tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
Taurus EVI och Inverter Pro värmepump manual 5 MB Ladda ner
Taurus EVI och Inverter Pro värmepump manual (pdf) 3 MB Ladda ner
Gebwell CLI reglerenhet menystruktur 747 KB Ladda ner
Försäkran om överensstämmelse Gebwell Taurus Inverter Pro värmepump 106 KB Ladda ner
Taurus Inverter Pro – IFC – Step – 3D Dwg 4 MB Ladda ner

Taurus Inverter Pro är en kraftfull invertervärmepump med IoT-reglerenhet för uppvärmning av stora fastigheter.

Den inverterstyrda Taurus Inverter Pro värmepumpen anpassar sig till fastighetens energibehov genom att optimera värmeeffekten, vilket resulterar i mer kostnadseffektiv uppvärmning och högre boendekomfort.

Taurus Inverter Pro värmepump har ett effektområde på 40-100 kW, med steglös styrning och 1% modulering. Värmepumpens elektroniska expansionsventil anpassar sig till inverterkompressorns effektvariation och optimerar värmepumpens verkningsgrad. Värmepumpen har en kolvkompressor som vanligtvis kan servas i stället för att bytas ut.

Utgångspunkten för Gebwell IoT värmepumpar har varit att utnyttja data som lagras i molntjänsten av installerade IoT-system i systemutveckling, samt styrningens intelligens och inlärningsförmåga. IoT-funktionerna inkluderar bland annat reglering som beaktar väderprognosen, samt inlärning av fastighetens värmekapacitet och beteende avseende uppvärmning och kylning. I framtiden kommer IoT att exempelvis möjliggöra prediktivt underhåll och reglering som beaktar väderprognoser.

För värmepumpen Taurus Inverter Pro har upprättats en miljövarudeklaration (EPD) som visar värmepumpens miljöpåverkan under livscykeltiden. Läs mer här

Tack vare IoT kan IoT värmepumpens styrningens programvara fjärruppdateras och systemet kan övervakas och via en nätverksförbindelse styras från det webbläsarbaserade Gebwell Smart kontroll hub.

 • Tillverkad i Finland
 • Lättskött och driftsäker
 • Hårdlödade värmeväxlare
 • Servicebar kolvkompressor
 • Elektronisk expansionsventil
 • Toppverkningsgrad vid dellaster
 • Reglerenhet med IoT-funktioner
 • Övervakning och styrning också på distans från Gebwell Smart kontroll hub
Effektuppgifter (enligt EN 14511)
Värmeeffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 40,1-94,9 och 30,6-82,3
Kyleffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 31,5-71,4 och 20,6-55,1
Eleffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 8,9-24,7 och 11,6-28,5
Nominellt värmeeffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 65,3 och 52,3
Nominellt eleffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 15,4 och 19,2
COP (0°/35° och 0°/55°) 4,2 och 2,7
SCOP (0°/35° och 0°/55°, enligt EN 14825 ) 5,1 och 4,3
Effekterna angivna i temperaturerna 0°/35° och 0°/50°
Varmvattnets högsta framledningstemperatur °C 0 / ~75-80
Driftstemperatur, kollektorkretsen °C -5…+25
Inbyggd laddpump ja
Inbyggd köldbärarpump ja
Kompressor Kolvkompressor
Kompressorer kpl 1
Innehåller fluorerade växthusgaser ja
Hermetiskt sluten ja
Köldmedie R513A
GWP (global warming potential) 631
Köldmedie mängd kg 23
CO2 ekvivalent ton CO2 e 14,51
Ljudeffektnivå, (LWA) dB 50-54
Mått
Djup x bredd x höjd mm 1300 x 700 x 1860
Vikt kg 876
Taurus Inverter Pro värmepump tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
Taurus EVI och Inverter Pro värmepump manual 5 MB Ladda ner
Taurus EVI och Inverter Pro värmepump manual (pdf) 3 MB Ladda ner
Gebwell CLI reglerenhet menystruktur 747 KB Ladda ner
Försäkran om överensstämmelse Gebwell Taurus Inverter Pro värmepump 106 KB Ladda ner
Taurus Inverter Pro – IFC – Step – 3D Dwg 4 MB Ladda ner