G-Energy PW bufferttank

G-Energy PW bufferttank passar för tappvarmvattnets föruppvärmning samt som uppvärmningssystemens bufferttank.

Se teknisk information

Bufferttank minskar uppvärmningsutrustningens antal starter, till exempel antalet starter i värmepumpens kompressorer. I objekt som har en värmepump kan tappvarmvattnets föruppvärmning förbättra energieffektiviteten i tappvarmvattnets uppvärmning, samt åstadkomma att det varma vattnet räcker längre. G-Energy PW bufferttanken har två föruppvärmningsslingor för tappvarmvatten.

Teknisk information

Modell   PW bufferttank
501L 3 BAR
PW bufferttank
501L 6 BAR
PW bufferttank
1000L 3 BAR
PW bufferttank
1000L 6 BAR
GTIN nummer (64158…) 53623841 53623858 53623865 53623872
Behållarens volym L 501 501 1000 1000
Höjd mm* ** 2010/2030 2010/2030 2130/2150  2130/2150
Diameter mm*  600/780 600/780 850/1030 850/1030
Resningsmått mm  2100  2100  2200  2200
Vikt kg 200 200 280 280
Anslutningsstorlekar 2″ 2″ 2″ 2″
Max storlek slinga LK45 LK45 LK55 LK55
Elpatronsanslutningar  st 3 3 3 3
Max effekt elpatron kW 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 6 3 6

* +Justerbara fötter 0 – 60 mm
** Mått: isoleringarna lossade/isoleringarna på plats (isoleringens tjocklek 90 mm)