G-Power-Smart-left
Ny

G-Power® Smart fjärrvärmecentral

NYHET! Smart uppvärmning av bostadsfastigheter med G-Power Smart fjärrvärmecentral.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

G-Power Smart fjärrvärmecentral är ett smart uppvärmningsalternativ för uppvärmning av stora bostadsfastigheter samt affärs- och industriella fastigheter. G-Power Smarts fjärrvärmecentral lämpar sig såväl för nybygget som för sanering av värmesystem. G-Power Smart finns som ettrörs eller flerkrets värmesystem.

Den nya generationens fjärrvärmecentralen ansluts till det molnbaserade Gebwell Smart kontroll hub och har ett beredskap för anslutning av förmånliga parallella värmekällor som en del av värmesystemet.

Bekymmersfri uppvärmning och enkelt underhåll med fjärrstyrning

Fördelarna med fjärrstyrning är bekymmersfri uppvärmning och enkelt underhåll samt rapportering. Via kontro hub webbaserade användargränssnitt kan serviceföretaget kontrollera uppvärmningssystemets status på distans utan att besöka platsen.

Internetåtkomst tillhandahålls tillsammans med fjärrvärmecentralen, bostadsföreningen behöver inte skaffa en separat internetanslutning för att styra enheten. Kontroll hub visar mätdata och även mer långsiktiga mätningstrender. Fjärrövervakningstjänst på ett år ingår i priset, förlängning av avtalet 29,9 €/månad.

Ytterligare besparingar med parallella värmekällor

G-Power Smart är utformad för att möta föränderliga uppvärmningsbehov och för att göra det enklare att ansluta förmånliga parallella värmekällor till systemet. Till exempel kan de anslutningar som krävs för solenergi eller värmeåtervinning av frånluft vid behov läggas till fjärrvärmecentralen redan i tillverkningsstadiet.

Fjärrvärmecentralens kärna är ett system av artificiell intelligens i en datasäker molntjänst. Fjärrvärmecentralens automatiserad styrning beaktar i sin reglering förhållande- och väderprognosdata av fastighetens utrymmen som ska värmas upp. Artificiell intelligens optimerar uppvärmningen av varje egendom genom att ändra värmesystemets styralgoritmer.

De avancerade funktionerna garanterar energieffektiviteten

 • Gebwell Smart-kontroll hubs fjärrövervakningsmöjlighet minskar antalet underhållsbesök och därmed också kostnaderna
 • Med hjälp av artificiell intelligens lär och optimerar systemet styrfunktionerna kontinuerligt för att bli mer energieffektiv
 • Möjligheten att ansluta parallella, förmånliga värmekällor (värmeåtervinning av avluft, bergvärme) maximerar besparingarna

 

Möjligheter att utvidga systemet

 • Reglering som beaktar den lokala väderprognosen
 • Lägenhetsspecifika rumsgivaren
 • Fjärravläsning och mätningar av vattenmätare
 • API-programvarugränssnitt

G-Power Smart fjärrvärmecentral är ett smart uppvärmningsalternativ för uppvärmning av stora bostadsfastigheter samt affärs- och industriella fastigheter. G-Power Smarts fjärrvärmecentral lämpar sig såväl för nybygget som för sanering av värmesystem. G-Power Smart finns som ettrörs eller flerkrets värmesystem.

Den nya generationens fjärrvärmecentralen ansluts till det molnbaserade Gebwell Smart kontroll hub och har ett beredskap för anslutning av förmånliga parallella värmekällor som en del av värmesystemet.

Bekymmersfri uppvärmning och enkelt underhåll med fjärrstyrning

Fördelarna med fjärrstyrning är bekymmersfri uppvärmning och enkelt underhåll samt rapportering. Via kontro hub webbaserade användargränssnitt kan serviceföretaget kontrollera uppvärmningssystemets status på distans utan att besöka platsen.

Internetåtkomst tillhandahålls tillsammans med fjärrvärmecentralen, bostadsföreningen behöver inte skaffa en separat internetanslutning för att styra enheten. Kontroll hub visar mätdata och även mer långsiktiga mätningstrender. Fjärrövervakningstjänst på ett år ingår i priset, förlängning av avtalet 29,9 €/månad.

Ytterligare besparingar med parallella värmekällor

G-Power Smart är utformad för att möta föränderliga uppvärmningsbehov och för att göra det enklare att ansluta förmånliga parallella värmekällor till systemet. Till exempel kan de anslutningar som krävs för solenergi eller värmeåtervinning av frånluft vid behov läggas till fjärrvärmecentralen redan i tillverkningsstadiet.

Fjärrvärmecentralens kärna är ett system av artificiell intelligens i en datasäker molntjänst. Fjärrvärmecentralens automatiserad styrning beaktar i sin reglering förhållande- och väderprognosdata av fastighetens utrymmen som ska värmas upp. Artificiell intelligens optimerar uppvärmningen av varje egendom genom att ändra värmesystemets styralgoritmer.

De avancerade funktionerna garanterar energieffektiviteten

 • Gebwell Smart-kontroll hubs fjärrövervakningsmöjlighet minskar antalet underhållsbesök och därmed också kostnaderna
 • Med hjälp av artificiell intelligens lär och optimerar systemet styrfunktionerna kontinuerligt för att bli mer energieffektiv
 • Möjligheten att ansluta parallella, förmånliga värmekällor (värmeåtervinning av avluft, bergvärme) maximerar besparingarna

 

Möjligheter att utvidga systemet

 • Reglering som beaktar den lokala väderprognosen
 • Lägenhetsspecifika rumsgivaren
 • Fjärravläsning och mätningar av vattenmätare
 • API-programvarugränssnitt