Taurus Inverter Pro värmepump

NYTT! Taurus Inverter Pro är en kraftfull invertervärmepump med IoT-reglerenhet för uppvärmning av stora fastigheter.

Se tekniska information

Taurus Inverter Pro är en kraftfull invertervärmepump med IoT-reglerenhet för uppvärmning av stora fastigheter.

Den inverterstyrda Taurus Inverter Pro värmepumpen anpassar sig till fastighetens energibehov genom att optimera värmeeffekten, vilket resulterar i mer kostnadseffektiv uppvärmning och högre boendekomfort. Läs mer om inverterstyrning på vår blogg.

Taurus Inverter Pro värmepump har ett effektområde på 40-100 kW, med steglös styrning och 1% modulering. Värmepumpens elektroniska expansionsventil anpassar sig till inverterkompressorns effektvariation och optimerar värmepumpens verkningsgrad. Värmepumpen har en kolvkompressor som vanligtvis kan servas i stället för att bytas ut.

Utgångspunkten för Gebwell IoT värmepumpar har varit att utnyttja data som lagras i molntjänsten av installerade IoT-system i systemutveckling, samt styrningens intelligens och inlärningsförmåga. IoT-funktionerna inkluderar bland annat reglering som beaktar väderprognosen, samt inlärning av fastighetens värmekapacitet och beteende avseende uppvärmning och kylning. I framtiden kommer IoT att exempelvis möjliggöra prediktivt underhåll och reglering som beaktar väderprognoser.

Tack vare IoT kan IoT värmepumpens styrningens programvara fjärruppdateras och systemet kan övervakas och via en nätverksförbindelse styras från det webbläsarbaserade Gebwell Smart kontroll hub.

  • Tillverkad i Finland
  • Lättskött och driftsäker
  • Hårdlödade värmeväxlare
  • Kolvkompressor som måste underhållas
  • Elektronisk expansionsventil
  • Toppverkningsgrad vid dellaster
  • Reglerenhet med IoT-funktioner
  • Övervakning och styrning också på distans från Gebwell Smart kontroll hub

Begär offert

Tekniska information

  Taurus Inverter Pro
Effektdata (enligt EN14511)
Värmeeffekt (0/35 och 0/50) kW 40-95 och 39-86
Kyleffekt (0/35 och 0/50) kW 31-70 och 28-58
Eleffekt (0/35 och 0/50) kW 9-23 och 11-28
– Effekterna angivna i temperaturerna 0°/35° och 0°/50°
Varmvattnets högsta framledningstemperatur °C 0 / ~75-80
Driftstemperatur, kollektorkretsen °C -5…+25
Inbyggd laddpump ja
Inbyggd köldbärarpump ja
Kompressor kolvkompressor 
Kompressorer st 1
Innehåller fluorerade växthusgaser ja
Hermetiskt sluten ja
Köldmedie R513A
GWP (global warming potential) 631
Köldmedie mängd kg 24
CO2 ekvivalent ton CO2 e 15,14
Ljudeffektnivå, (LWA) dB 50-54
Mått
Djup x bredd x höjd mm 1300 x 700 x 1860
Vikt kg 876