Fjärrkyla

Fjärrkyla är ett miljövänligt sätt att hålla byggnader svala.

Fjärrkyla innebär att nedkylt vatten distribueras i rörledningen som kyler ner byggnadens ventilation. Funktionsprincipen är densamma som för fjärrvärme, men extra värme överförs från kunden till energiföretagets fjärrkylvatten.

Fjärrkyla kan också användas för kylning av industriella produktions- och förvaringsanläggningar.

En problemfri och kostnadseffektiv fjärrkyla

Genom att välja fjärrkyla sparar man både energi och pengar, eftersom den är mer kostnadseffektiv än kylning av enskilda byggnader.

Med fjärrkyla undviker man dessutom bullret från kylaggregat och deras användningsutrymme kan användas för andra ändamål. När man inte längre använder kylaggregat upphör även behovet av service och underhåll.

Fjärrkyla på åtta platser

Fjärrvärmeföretag erbjuder för tillfället fjärrkyla främst i Finlands södra delar.

  • I Helsingfors
  • I Åbo
  • I Lahtis
  • I Vierumäki, Heinola
  • I Lempäälä
  • I Esbo
  • I Tammerfors
  • I Björneborg

Med hjälp av G-Power-fjärrkylcentral tar du enkelt i bruk fördelarna med fjärrkyla. Be om en anbudsbegäran om våra fjärrkyllösningar från närmaste Gebwell-återförsäljaren här.

» Läs mer om fjärrkyla på Energibranschens webbplats.