Börselstyrning tillgänglig till Aries värmepumpar

Gebwell Aries värmepumpar avsedda för villor finns nu tillgängliga med börselstyrning. Börselstyrning finns för närvarande tillgänglig för Aries värmepumpar installerade i Finland. Med hjälp av börselstyrning kan värmepumpens uppvärmningsfunktion styras till timmar som är mer förmånliga när det gäller elköp, och bort från tider med toppförbrukning av el.

Gebwell Smart börselstyrning strävar efter att optimera värmepumpens funktion baserat på det timspecifika spotpriset på elbörsen. Värmepumpen producerar uppvärmningsvatten till fastighetens uppvärmningsnät baserat på börvärdet för framledningsvattnet. Börselstyrningen justerar börvärdet för värmepumpens framledningsvatten, dvs. att i praktiken sänks börvärdet för framledningsvattnet när elpriset är högt och höjs när elpriset är lågt.

Läs mer om börselstyrning »

Beställ börselstyrning till din Aries värmepump » (på finska, service tjänsten endast tillgänglig i Finland för närvarande)