Familjen Lukkari är nöjda med börselstyrning av värmepumpen

Familjen Lukkaris villa, som stod klar 2021, har haft börselstyrning för Aries värmepump i drift sedan hösten 2022. Börselstyrningen har uppfyllt förväntningarna, den har medfört besparingar i uppvärmningskostnaderna och har inte påverkat förhållandena i hemmet.

”Börselstyrningen för värmepumpen har fungerat helt som förväntat. Variationerna i inomhustemperaturen har hållit sig inom en grad och ingen i vår familj har märkt någon förändring”, berättar Eetu.

Läs hela artikeln här »