Börselstyrningen för värmepumpen har motsvarat förväntningarna

Bergvärme var det självklara valet för Eetu Lukkaris nya villa. Valet av värmepump till villan som blev färdig vintern 2021 var också lätt: det skulle vara en finländsk Gebwell Aries bergvärmepump, tillverkad mindre än 50 kilometer bort. Och när det hösten 2022 fortfarande fanns möjlighet att pilottesta börselstyrningen för värmepumpen blev det tydligt att valet hade varit det rätta.

I villan i Hiltulanlahti, Kuopio, bor familjen Lukkari, fem personer, med sin hund. När de begrundade vilket uppvärmningssystem de skulle ha till villan och garaget med totalt 212 kvadratmeter uppvärmt utrymme var bergvärme ett uppenbart val. “Vi funderade också på en luft-vattenvärmepump, men egentligen var valet klart redan från början. I vår föregående villa hade vi också bergvärme och enbart goda erfarenheter av dess funktion”, berättar Eetu Lukkari.

VVS-arbetena i den nya villan utfördes av det lokala Pipeco Talotekniikka Oy och efter att de hade presenterat bergvärmepumpen som tillverkas i Leppävirta samt mobilapplikationen Gebwell Smart som används vid styrning av den, blev Lukkari övertygad om värmepumpens progressiva karaktär.

I oktober, när det fasta elavtalet för hemmet ändrades till börsel, hörde Lukkari talas om möjligheten att pilottesta börselstyrningen som är konstruerad för Aries värmepump. Börselstyrningen styr värmepumpens uppvärmningsfunktion efter spotpriset på el till den tidpunkt på dygnet då elpriset är som lägst. Tidigare hade Lukkari styrt driften av värmepumpen med tidsstyrning via Gebwell Smart-appen. Enligt honom krävde detta dock en nästan daglig justering av tidsprogrammet.

När det gäller de besparingar i elräkningen som börselstyrningen medför, uppskattar Lukkari besparingen till cirka tjugo procent av värmepumpens andel. I december skulle den elenergi som värmepumpen förbrukat för uppvärmning ha kostat 202,37 € enligt genomsnittspriset på börsel. Med Gebwell Smart börselstyrning blev kostnaden 165,21 €. Detta innebär en besparing på 37,16 € på elenergiräkningen.*

Enligt Lukkari har börselstyrningen fungerat helt som förväntat. ”Börselstyrningen för värmepumpen har fungerat helt enligt förväntningarna. Variationerna i inomhustemperaturen har hållit sig inom en grad och ingen i vår familj har märkt någon förändring”, berättar Eetu. ”Den enda nackdelen med börselstyrningen är att det inte längre blir av att övervaka styrningen av värmepumpen dagligen, utan värmepumpens automatik tar hand om detta”, säger Eetu med ett skratt.

Bekanta dig med börselstyrningen för värmepumpen

* Beräkningen baseras på användargränssnittet för Gebwell Smart börselstyrning, i vilken anges börselpriset och ett optimerat pris på den elenergi som förbrukas för uppvärmning. I siffrorna ingår inte energiöverföringskostnaden eller den marginal som energibolaget fakturerar för elenergin.