Familjen Veijalainen fick en tyst bergvärmepump tillsammans med sitt huspaket

Familjen Veijalainen på fem personer är bosatt i Hiltulanlahti i Kuopio, i ett egnahemshus med en yta som uppvärms på rejält över 200 kvadratmeter. Huset har 196 kvadratmeter bostadsutrymme och ett garage med ytan 35 kvadratmeter.

Hanna Veijalainen berättar att kostnadsbesparingarna och smidigheten hos bergvärme var orsaker till att deras familj valde bergvärme som uppvärmningsmetod för sitt hus som stod klart år 2017.

Bergvärmepump med huspaketet

”Tidigare bodde vi ett hus med fjärrvärme. Vi jämförde olika uppvärmningsmetoder och valde bergvärme för vårt nya hem. Sedan jämförde vi olika tillverkares pumpar och fattade tycke för Gebwells inhemska bergvärmepump. Som tur var fick vi Gebwells pump tillsammans med vårt huspaket från Kastelli”, säger Veijalainen.

Bergvärmeprojektet inleddes med borrning av värmebrunnen och installering av värmeuppsamlingsrören i september 2016. Källa för husets värmeenergi är en 189 meter djup värmebrunn, vars borrarbete förlöpte enligt planerna. Utanpå berget som borrades fanns endast ett par meter mjuk jord. Det nödvändiga borrarbetet utfördes i det inledande skedet av husbygget och bergvärmepumpen installerades då huset var så gott som färdigt.

”Terawatts montörer installerade Gebwells bergvärmepump i januari 2017 och arbetet slutfördes under en och samma dag”, säger Veijalainen.

Ytterst förmånlig bergvärme

”Jag måste säga att vi fick utmärkt betjäning och en bra pump! Vi fick handledning i användningen av bergvärmepumpen och har hittills inte haft några problem med att använda systemet”, säger Hanna Veijalainen.

Värmefördelningen i huset sker med golvvärme och enligt Veijalainen har familjen aldrig behövt frysa i hemmet.

”Vi sänkte redan i ett skede värmen något, eftersom det blev ett nästan tropiskt klimat. Utöver detta har vi inte behövt göra några justeringar”, beskriver Veijalainen sina erfarenheter av att använda systemet.

Familjen på fem personer har haft tillräcklig tillgång till varmt tappvatten och bergvärmesystemet har visat sig vara förmånligt sett till driftskostnaderna.

”Jag ångrar verkligen inte att jag valde bergvärmesystemet. Nu när pumpen har varit i användning i redan ett års tid kan man se på elräkningen att bergvärme verkligen är ytterst förmånligt. Utrymmet som värms upp är ungefär lika stort som i vårt tidigare hem med fjärrvärme och elräkningen är inte många tior högre”, säger Hanna Veijalainen.

”Jag kan rekommendera bergvärme för vem som helst som exempelvis har ett gammalt hus som värms upp med olja eller fjärrvärme. Tack vare det lättanvända bergvärmesystemet kan vi ta det lugnt och njuta av förmånlig bergvärme”, säger Veijalainen nöjt.

”Gebwells pump är lätt att använda och har ett högt nyttovärde. Dessutom är Qi pumpen så tyst i drift att man måste stå alldeles intill den för att höra någonting”, säger Hanna Veijalainen med ett skratt.