Smidig bergvärme med huspaketet för familjen Hytönen

Pasi Hytönen fick det användningsklara bergvärmesystemet tillsammans med leveransen av sitt Kastelli-huspaket. Det 116 kvadratmeter stora egnahemshuset stod klart i Dickursby i Vanda i början av 2017.

Idén om att skaffa ett bergvärmesystem fick han från husleverantören Kastellis kampanj, där Gebwells inhemska bergvärmepump ingår i huspaketet.  Hytönen berättar att bergvärme som förnybar energi var en ny bekantskap för honom, eftersom andra uppvärmningssystem hade använts i hans tidigare bostäder.

Leveransen av bergvärmesystemet var smidig enligt beställaren. Borrningen av värmebrunnarna och installeringen av värmeuppsamlingsrören utfördes innan grundningsarbetet, och även här gick arbetet smidigt.

”Bergvärmebrunnarna och -rören var installerade innan det egentliga husbygget påbörjades”, beskriver Hytönen arbetsordningen vid installeringen av bergvärmesystemet.

”Gebwells Qi 6-bergvärmepump installerades då huset var så gott som klart. Terawatts montörer utförde installeringen och ibruktagningen av systemet smidigt under en och samma dag”, säger Pasi Hytönen och fortsätter: ”Leveransen som helhet var precis så smidig som förväntat.”

Smidighet en stor fördel hos bergvärme

Ett fel hos bergvärmepumpen efter ibruktagningen åtgärdades även utan större fördröjning.

”Gebwell förtjänar ett tack för att jag fick hjälp samma dag som jag ringde och meddelade om felet”, säger Hytönen. ”Det är toppen med ett uppvärmningssystem som är automatiserat och lättskött. Värmen är jämn och elräkningarna låga”, beskriver Hytönen bergvärmepumpens fördelar.

”I min tidigare radhustvåa fanns en luftvärmepump och jämfört med denna är vårt nuvarande system billigt sett till driftskostnaderna. Nu har vi låtit värmen vara hög, cirka 23–24 grader, och elräkningen är fortfarande rimlig”, säger Hytönen.

”Den största fördelen med Gebwells bergvärmesystem är billig och jämn golvvärme”, säger Pasi Hytönen och fortsätter: ”Då inställningarna är korrekta sköter pumpen resten.”

Bergvärmepumpen värmer utöver bostaden även upp tappvattnet. De boende i huset är nöjda då det finns tillräckligt med varmt vatten för familjen på fyra personer.

”Jag kan rekommendera Gebwells bergvärmesystem exempelvis för nybyggda hus där man önskar kostnadseffektiv och behaglig golvvärme. Bergvärme innebär betydande besparingar under årens lopp. Och dessutom har utrustningen fem års garanti. Det är en bonus”, säger Pasi Hytönen nöjt.