Gebwell Ab har gjort en minoritetsinvestering i kontraktstillverkaren Pertemet Oy

Gebwell Ab, som specialiserar sig på miljövänlig fastighetsuppvärmning och kylning, har gjort en minoritetsinvestering i kontraktstillverkaren Pertemet Oy vid årsskiftet 2023–2024. Investeringen förväntas stödja Gebwell’s internationella tillväxt och även bidra till uppkomsten av ett metalltjänstekluster i Leppävirta.

Leppävirta-baserade Pertemet har tjugo års erfarenhet av kontraktstillverkning. Med den minoritetsinvesteringen kommer Pertemet att påbörja ett investeringsprogram inom sin produktion. ”Pertemet har möjlighet att investera i rikliga, högkvalitativa och högautomatiserade produktionsmaskiner, som vi kan använda i våra plåt produkter. Pertemet erbjuder även kontraktstillverkning till andra kunder förutom oss, vilket maximerar maskinutnyttjandet och ökar konkurrenskraften för båda parter. Att investera i liknande maskiner med Gebwells volymer skulle inte ha varit möjligt,” säger Petrus Monni, tillförordnad VD för Gebwell Group.

Gebwell Ltd. och Pertemet Oy är båda belägna i Leppävirta, bara en stenkast från varandra, vilket gör logistiskt samarbete meningsfullt. Plåtprodukterna transporteras från Pertemets fabrik på Tervonlammentie till Gebwells bearbetningsanläggningar.

Pertemets företagsfilosofi och vision överensstämmer med Gebwells, vilket underlättade fördjupandet av deras samarbete. ”Pertemet, liksom Gebwell, är ett tillväxtinriktat företag, och dess verksamhet bygger på långsiktigt samarbete med partners, precis som vår. Pertemets entreprenör och ägare Toni Teittinen har omfattande erfarenhet och kompetens inom branschen,” fortsätter Monni.

”Vi är glada över detta förtroende och ser fram emot att fördjupa vårt samarbete. Vi är ett växande företag, och det är viktigt för oss att agera som en strategisk partner för våra kunder och stödja deras kärnverksamhet. Gebwell Ltd.’s investering i vårt företag ger oss fler möjligheter att expandera vår verksamhet och öka vår konkurrenskraft,” säger Toni Teittinen, ägare och entreprenör för Pertemet.

Pertemet Oy grundades år 1994 i Leppävirta. Företaget sysselsätter cirka 10 personer, och dess omsättning är 1,6 miljoner euro. Pertemet är en kontraktstillverkare inom teknikindustrin och specialiserar sig på plåt, svetsning, montering och stålkonstruktioner med material som rostfritt och kolstål.

Gebwell Ltd., grundat år 2006, specialiserar sig på miljövänlig uppvärmning och kylning för fastigheter. Gebwell sysselsätter 250 personer i Finland, och dess omsättning år 2022 var 53 miljoner euro. Gebwell Ltd. tillverkar utrustning för anslutning av fastigheter till fjärrvärme, för utnyttjande av geotermisk värme och spillvärme för fastighetsuppvärmning och för värmelagring i hydrauliska värmesystem. Företagets produkter inkluderar fjärrvärmecentraler, värmepumpar, ackumulatortankar och varmvattenberedare. Gebwells dotterbolag, Pivaset Oy, tillverkar brandsläckningssprodukter som brandpostskåp.

För mer information:
Petrus Monni
Tillförordnad VD
Gebwell Group
Tel. 0400 897 484

Toni Teittinen
VD
Pertemet Oy
Tel. 040 675 8487