Gebwell deltar i EU:s EXCESS-projekt

I anslutning till Excess-projektet genomförs ett projekt för att utreda om ett 8-våningshus kan producera mer än det förbrukar.

EXCESS-projektet är ett av Europeiska unionen finansierat projekt med målsättningen att visa att det är möjligt att gå från lågenergihus till noll- och till och med till plusenergihus med redan befintlig teknik.

Inom ramen för projektet genomförs fyra plusenergiprojekt under olika klimatförhållanden på olika håll i Europa. I Fiskehamnen i Helsingfors byggs ett åttavånings plusenergihus inom ramen för projektet. Syftet med projektet i Fiskehamnen är att ta reda på om det är möjligt att bygga ett åttavåningshus som producerar mer energi per år än det förbrukar.

Hittills har bostadsfastigheter alltid varit energi- och miljöförbrukande, men med de tekniker som utvecklas i takt med projektet kan fastigheter till och med börja producera energi. Det kan sägas vara frågan om ett fullständigt paradigmskifte. Den gamla modellen kan vändas helt upp och ner och göra bostadsfastigheter till energiproducerande och därmed miljöbesparande enheter”, säger Gebwell Ab:s verkställande direktör Tuure Stenberg.

I hyreshuset kommer att som uppvärmningssystem installeras ett effektivt Gebwell bergvärmesystem, och dessutom solpaneler som i motsats till det traditionella sättet placeras på husets fasader och balkongräcken. Projektet startade 2019 och bygget av hyreshuset i Fiskehamnen är planerat till början av 2021. Finansieringen av projektet kommer från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Hos Gebwell tror vi på ett behov av att spara energi och minska utsläppen. Genom att delta i projektet vill vi vara med i att undersöka och visa att med dessa utvecklade tekniker är ett utsläppsfritt boende möjligt”, summerar Stenberg.

Läs pressmeddelandet om Excess-projektet här

Excess projekt hemsidan