Tillsammans med Granlund, Kesko och Tom Allen Senera vann Gebwell det mest betydelsefulla priset inom värmepumpsbranschen i Europa

Den europeiska värmepumpsföreningen EHPA (European Heat Pump Association) arrangerar varje år tävlingen Heat Pump City of the Year, i vilken det tävlas med värmepumpsinnovationer i fyra kategorier. I år vann Gebwell, tillsammans med Granlund, Kesko och Tom Allen Senera, serien Next Generation Heat Pump med ett energiåtervinningssystem konstruerat för K-gruppens butiker. Andra kategorier är Heat Pump City of the YearDecarbBuilding och DecarbIndustry.

I energiåtervinningskonceptet utnyttjas all spillvärme från butiker för uppvärmning av fastigheten, inklusive kondensationsvärme från kyl- och frysutrustningar samt värmen i frånluft. Syftet med systemet är att göra butikerna i det närmaste utsläppsfria och koldioxidneutrala. Energiåtervinningen har minskat butikernas förbrukning av uppvärmningsenergi med 80–95 procent.

Energiåtervinningssystemets av Gebwell Ab tillverkade monteringsfärdiga aggregat möjliggör effektiv repeterbarhet och skalning av konceptet.

”Det är fantastiskt att ta emot denna betydelsefulla uppmärksamhet, med anknytning till vår produktutveckling, från den europeiska värmepumpsbranschens paraplyorganisation. Denna uppmärksamhet understryker vår vilja att tillsammans med våra kunder utveckla produkterna och våra tjänster. Att föra det prisbelönta konceptet vidare var mycket intressant och lärorikt för vårt bolag, eftersom utöver vår kund (Tom Allen Senera) också slutanvändaren (Kesko) och slutanvändarens konstruktionsbyrå (Granlund) deltog i utvecklingen”, berättar Gebwell Ab:s verkställande direktör Tuure Stenberg.

Vi gratulerar Granlund, Kesko och Tom Allen Senera till priset och tackar för deras goda samarbete vid implementeringen av detta banbrytande framtidskoncept.

Den europeiska värmepumpsföreningen (EHPA) representerar majoriteten av Europas värmepumpsindustri. Dess medlemmar består av tillverkare av värmepumpar och komponenter, forskningsinstitut, universitet, testlaboratorier och energibyråer. Dess främsta mål är att öka medvetenheten om värmepumpstekniken och en korrekt användning av den på den europeiska marknaden. Enligt EHPA:s vision är att i ett koldioxidfritt Europa är värmepumpstekniken den främsta lösningen för uppvärmning och kyla, och kärnan i ett förnybart, hållbart och intelligent energisystem.

Utmärkelsen Heat Pump City of the Year (HPCY) är ett EHPA-projekt som ger erkännande till det mest effektiva, intelligenta och hållbara värmepumpsprojektet på lokal nivå. HPCY-utmärkelsen instiftades 2011 för att lyfta fram städer och regioner som har genomfört ett energieffektivt projekt som utnyttjar värmepumpsteknik. Prisets internationella dragningskraft har växt år efter år och lockar nu deltagare från hela Europa och från andra håll. (Källa: www.ehpa.org)