ElectricHeater

Elpatron

Elpatron säkerställer att ackumulatortanken fungerar när värmesystemet är avstängt.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

Genom att förse ackumulatortanken med en eller fl era elpatroner kan man säkerställa ackumulatortankens funktion om uppvärmningssystemet stängs av eller råkar ut för en funktionsstörning. Med en ackumulatortank som är försedd med elpatroner kan man dessutom ta hand om uppvärmningen av ett vedeldat hus under en semester.

Elpatronen levereras försett med termostat och överhettningsskydd.

Teknisk information

Modell RSK nummer Effekt kW Material Koppling Längd mm Sänkdjup mm Kall del mm
Elpatron 2 kW 5362307 2 AISI 316L 2″ 254 240 95
Elpatron 3 kW 5362308 3 AISI 316L 2″ 269 255 95
Elpatron 5 kW 5362309 5 AISI 316L 2″ 399 385 95
Elpatron 6 kW 5362310 6 AISI 316L 2″ 399 385 95
Elpatron 7,5 kW 5362311 7,5 AISI 316L 2″ 455 441 95
Elpatron 9 kW 5362312 9 AISI 316L 2″ 455 441 95
Elpatron 10 kW 5362313 10 AISI 316L 2″ 455 441 95
Elpatron 12 kW 5362613 12 AISI 316L 2″ 530 516 95

Nedladdningar

Varmvattenslinga och elpatron tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse slingor 109 KB Ladda ner

Genom att förse ackumulatortanken med en eller fl era elpatroner kan man säkerställa ackumulatortankens funktion om uppvärmningssystemet stängs av eller råkar ut för en funktionsstörning. Med en ackumulatortank som är försedd med elpatroner kan man dessutom ta hand om uppvärmningen av ett vedeldat hus under en semester.

Elpatronen levereras försett med termostat och överhettningsskydd.

Modell RSK nummer Effekt kW Material Koppling Längd mm Sänkdjup mm Kall del mm
Elpatron 2 kW 5362307 2 AISI 316L 2″ 254 240 95
Elpatron 3 kW 5362308 3 AISI 316L 2″ 269 255 95
Elpatron 5 kW 5362309 5 AISI 316L 2″ 399 385 95
Elpatron 6 kW 5362310 6 AISI 316L 2″ 399 385 95
Elpatron 7,5 kW 5362311 7,5 AISI 316L 2″ 455 441 95
Elpatron 9 kW 5362312 9 AISI 316L 2″ 455 441 95
Elpatron 10 kW 5362313 10 AISI 316L 2″ 455 441 95
Elpatron 12 kW 5362613 12 AISI 316L 2″ 530 516 95
Varmvattenslinga och elpatron tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse slingor 109 KB Ladda ner