Elpatron

Elpatron säkerställer att ackumulatortanken fungerar när värmesystemet är avstängt.

Se teknisk information

Genom att förse ackumulatortanken med en eller fl era elpatroner kan man säkerställa ackumulatortankens funktion om uppvärmningssystemet stängs av eller råkar ut för en funktionsstörning. Med en ackumulatortank som är försedd med elpatroner kan man dessutom ta hand om uppvärmningen av ett vedeldat hus under en semester.

Elpatronen levereras försett med termostat och överhettningsskydd.

Tekniset tiedot

Modell GTIN Effekt
kW
Material
Koppling Längd
mm
Sänkdjup
mm
Kall del
mm
Elpatron 2 kW 6415853623070 2 AISI 316L 2″ 254 240 95
Elpatron3 kW 6415853623087 3 AISI 316L 2″ 269 255 95
Elpatron5 kW 6415853623094 5 AISI 316L 2″ 399 385 95
Elpatron6 kW 6415853623100 6 AISI 316L 2″ 399 385 95
Elpatron9 kW 6415853623124 9 AISI 316L 2″ 455 441 95
Elpatron10 kW 6415853623131 10 AISI 316L 2″ 455 441 95
Elpatron12 kW 6415853626132 12 AISI 316L 2″ 530 516 95