Värmepump tillbehör

Växelventilsats

Ett växelventilsats vänder fl ödet mellan uppvärmning av tappvatten och uppvärmning av vattnet som cirkulerar i uppvärmningssystemet.

Växelventilsatsen innefattar växelventil och ställdon Tillbehör till värmepumparna Gebwell T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter och Taurus 110 EVI.

VV4 växelventilsats – passar värmepumpar: T3 Inverter och Gemini Inverter

VV5 växelventilsats – passar värmepumpar: Gemini Inverter, Taurus Inverter Pro och Taurus 110 EVI

Cirkulationspumpserier för tappvatten

Cirkulationspumpserie för cirkulation av tappvarmvatten.

Cirkulationspumpserien består av cirkulationspump, pumpventil och injusteringsventil.

Regleringsenhet VV

Regleringsenhet VV överför värme från ackumulatortanken till uppvärmning av varmvatten.

Regleringsenhet VV innehåller 3-vägsventil och ställdon samt kopplingar, mutter och givare. Regleringsenhet VV med växlare innehåller värmeväxlare, cirkulationspump, kopplingar och givare.

Trädlös rumsgivare

Den trådlösa rumsgivaren ger snabbt och bekymmersfritt möjlighet till exakt rumstemperaturinformation utan kabeldragningar och borrning i väggar.

Leveransen inkluderar en basstation och rumsgivare. Mätresultaten från den trådlösa rumsgivaren lagras i Gebwell Smart-molnet.

Rekommenderas speciellt för fastigheter med stora inre värmelaster, som eldstäder eller då du vill iaktta de yttre värmeproducenterna (värme som producerats av sol, människor och hushållsmaskiner).

Rumssensorn placeras på ett centralt ställe i fastigheten i det huvud-sakliga uppehållsutrymmet.

AMRanturi – Temperatur- och fuktgivare till basstation AMR LIGHT

AMRLite – Trådlös givare och basstation för reglerenhet Gebwell CLI

Dataöverföringsmodul Modbus RTU 902

Möjliggör överföring av data via Modbus-protokoll från värmepumpens reglerenhet till automationssystem på överordnad nivå.

  • Möjliggör styrning av värmepumpen med fastighetsautomation
  • Varje reglerenhet har sin egen Modbus Clip
  • Gebwell levererar en Modbus-parameterlista

Extern skärm för värmepump

En separat användargränssnittsskärm som till exempel kan fästas på vägg i tekniskt utrymme. Genom installation av den externa skärmen undviks behov av att ta bort värmepumpens dörr vid justeringar.

Leveransen inkluderar skärm och kabel.

Flödesmätare för reglerenhet Gebwell CLI

Den magnetiskt induktiva flödesgivaren mäter den energi som produceras av värmepumpar med reglerenhet Gebwell CLI.

Leveransen inkluderar kopplingar, tätningar och givarkabel med kontaktdon.

ENEM7000 – lämplighet: Aries, Taurus 110 EVI (het gas växling)
ENEM8000 – lämplighet: T3 Inverter, Gemini Inverter
ENEM9000 – lämplighet: Taurus Inverter Pro, Taurus 80 / 110 EVI