Gebwell bygger ny fabrik i Polen – målet är kraftig internationell tillväxt

Gebwell, som tillverkar energieffektiva uppvärmnings- och kyllösningar för fastigheter, söker en kraftig tillväxt för sin verksamhet och bygger en ny fabrik för att stärka sin konkurrenskraft, särskilt på de internationella marknaderna. Den fabrik som ska etableras i Polen är en betydande investering och till storleksklassen den största sedan verksamheten startade med de första produktionsfastigheterna som byggdes i Finland. Expansionen sker för att svara mot ökad efterfrågan och möjliggör en tredubbling av produktionen i framtiden.

Leppävirta-bolaget Gebwell bygger för närvarande en ny produktionsfabrik på cirka 4 600 kvadratmeter i Polen, där bolaget i mer än tio år har haft verksamhet i form av ett dotterbolag med drygt 50 anställda. Med den uppnådda tillväxten har det nu uppstått behov av att öka produktionsmöjligheterna.

– Den nuvarande efterfrågan kräver en expansion. Vårt mål som bolag är att växa med mer än femton procent under de kommande åren, vilket förutsätter nya steg av verksamheten. Den förvärvade tomten och den kommande fabriken som kan expanderas ytterligare möjliggör för oss att tredubbla vår nuvarande produktionskapacitet i Polen i framtiden, säger verkställande direktör Janne Rahunen.

Gebwell är för närvarande den näst största aktören på den polska marknaden för fjärrvärmelösningar och företaget har redan etablerat sin position genom sin långsiktiga verksamhet. Storleken på den fabriksinvestering som görs nu är närmare fyra miljoner euro.

– Enbart Polen är en bra marknad i sig, som är värd att investera i. Dessutom erbjuder landet tack vare sitt centrala läge och den kompetenta arbetskraften gynnsamma förutsättningar att ta fram uppvärmningslösningar även för den ur tillväxtsynpunkt viktiga centraleuropeiska marknaden, tillägger Rahunen.

I den nya fabriken tillverkas produkter främst till Polen och till Europa

Byggarbetena för fabriken har redan påbörjats och produktionen i Polen är planerad att inledas i början av våren 2022. Produktionen kommer inledningsvis att utföras av befintlig personal i Polen och rekryteringar kommer att göras senare efter behov.

Den nya fabriken kommer inte att påverka verksamheten i Finland och den finländska produktionen kommer att fortsätta som vanligt. I den polska fabriken kommer man dock vid behov att kunna stödja tillväxten också på hemmamarknaden genom distansproduktion.

– Den nya fabrikens läge spelar också en viktig roll ur varulogistiksynpunkt. I Polen kan förnödenheter levereras till en lokal fabrik på ett par dagar, medan leveranstiderna vid beställning från Finland i praktiken är från en vecka till nästan två. Detta är naturligtvis en mycket central konkurrensfördel med sikte på mer internationell tillväxt i framtiden, säger Rahunen.

Mer information:

Verkställande direktör

Janne Rahunen
janne.rahunen@gebwell.fi

Tel.: +358 400 897 786