LSRSi-2-4

Regleringsgrupp för värmepump

Underlättar installation av bergvärmepump och reglering av uppvärmningskretsarna.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

Avsikten med tillvalskomponenterna till Gebwells värmepumpar är att göra installationsprocessen snabbare och enklare. Med regleringsgruppen blir det enkelt att reglera uppvärmningsnäetet och installationstiden för värmepumpen blir betydligt kortare.

Genom att lägga till en regleringsgrupp för uppvärmningen kan t.ex. uppvärmningen av fuktiga utrymmen regleras skilt från den övriga fastigheten.

  • Förkortar installationstiden avsevärt
  • Underlättar reglering av uppvärmningsnätet
  • Lättanvänd

Teknisk information

Installationsgrupp HVAC Passar, värmepump Lämplighet, värmeelement kW Lämplighet, golvvärme kW Ventilens KV-värde Cirkulationspump
Installationsgrupp Aries 5362612 Aries 1,5-7,5 1,5-7,5 4 Grundfos UPM3 Auto 15-70
LSR Si KV4 Regl .grupp P1-23 L1-6 5361982 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 1-23 1-6 4 Grundfos UPM3 Auto 15-70
LSR Si KV6.3 Regl .grupp P23-45 L6-14 5361983 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 23-45 6-14 6.3 Grundfos Magna 3 25-100
LSR Si KV10 Regl .grupp P45-70 L14-22 5361984 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 45-70 14-22 10 Grundfos Magna 3 25-100
LSR Si KV16 Regl .grupp P70-110 L22-36 5361985 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 70-110 22-36 16 Grundfos Magna 3 25-100
LSR Si KV25 Regl .grupp P110-180 L36-56 5361986 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 110-180 36-56 25 Grundfos Magna 3 40-120
LSR Si KV40 Regl .grupp P180-240 L56-90 5361987 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 180-240 56-90 40 Grundfos Magna 3 40-120
Pumpuppvärmningsgrupp 0,6 l/s - 3m 5361988 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 15-23 1-6 - Grundfos UPM3 Auto 15-70
Pumpuppvärmningsgrupp 1,7 /s - 5,5m 5361989 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 23-110 6-36 - Grundfos Magna 3 25-100
Pumpuppvärmningsgrupp3,3 l/s - 6m 5361990 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 110-240 36-90 - Grundfos Magna 3 40-120

Nedladdningar

Gebwell värmepump tillbehör 1 MB Ladda ner
Regleringsgrupp Aries manual 980 KB Ladda ner
Regleringsgrupp LSRSi 1-6 manual 1 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse värmepump tillbehör 110 KB Ladda ner

Avsikten med tillvalskomponenterna till Gebwells värmepumpar är att göra installationsprocessen snabbare och enklare. Med regleringsgruppen blir det enkelt att reglera uppvärmningsnäetet och installationstiden för värmepumpen blir betydligt kortare.

Genom att lägga till en regleringsgrupp för uppvärmningen kan t.ex. uppvärmningen av fuktiga utrymmen regleras skilt från den övriga fastigheten.

  • Förkortar installationstiden avsevärt
  • Underlättar reglering av uppvärmningsnätet
  • Lättanvänd
Installationsgrupp HVAC Passar, värmepump Lämplighet, värmeelement kW Lämplighet, golvvärme kW Ventilens KV-värde Cirkulationspump
Installationsgrupp Aries 5362612 Aries 1,5-7,5 1,5-7,5 4 Grundfos UPM3 Auto 15-70
LSR Si KV4 Regl .grupp P1-23 L1-6 5361982 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 1-23 1-6 4 Grundfos UPM3 Auto 15-70
LSR Si KV6.3 Regl .grupp P23-45 L6-14 5361983 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 23-45 6-14 6.3 Grundfos Magna 3 25-100
LSR Si KV10 Regl .grupp P45-70 L14-22 5361984 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 45-70 14-22 10 Grundfos Magna 3 25-100
LSR Si KV16 Regl .grupp P70-110 L22-36 5361985 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 70-110 22-36 16 Grundfos Magna 3 25-100
LSR Si KV25 Regl .grupp P110-180 L36-56 5361986 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 110-180 36-56 25 Grundfos Magna 3 40-120
LSR Si KV40 Regl .grupp P180-240 L56-90 5361987 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 180-240 56-90 40 Grundfos Magna 3 40-120
Pumpuppvärmningsgrupp 0,6 l/s - 3m 5361988 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 15-23 1-6 - Grundfos UPM3 Auto 15-70
Pumpuppvärmningsgrupp 1,7 /s - 5,5m 5361989 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 23-110 6-36 - Grundfos Magna 3 25-100
Pumpuppvärmningsgrupp3,3 l/s - 6m 5361990 T3 Inverter, Gemini Inverter, Taurus Inverter PRO och Taurus EVI/EVIC 110-240 36-90 - Grundfos Magna 3 40-120
Gebwell värmepump tillbehör 1 MB Ladda ner
Regleringsgrupp Aries manual 980 KB Ladda ner
Regleringsgrupp LSRSi 1-6 manual 1 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse värmepump tillbehör 110 KB Ladda ner