Aineistopankki

Energiamerkit

Energiamerkintä koskee myös lämpöpumppuja

26.9.2015 alkaen myös tila- ja yhdistelmälämmittimet, vedenlämmittimet sekä edellämainittuja lämmittimiä sisältävät kokoonpanot pitää merkitä energiamerkein. Vaatimus koskee enintään 70 kilowatin lämmittimiä.

Alla Gebwell lämpöpumppujärjestelmien ja käyttövedenlämmittimien energiamerkit.

Aries maalämpöpumppu

Qi maalämpöpumppu

T2 lämpöpumppu

T3 Inverter lämpöpumppu

Gemini lämpöpumppu

Gemini Inverter lämpöpumppu

KVL käyttövedenlämmitin

Ekosuunnittelu ja energiamerkintä kestävän kehityksen asialla

Energiaa kuluttavien tuotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen on osa Euroopan Unionin kestävän kehityksen tavoitteita. Euroopan Unionin Ecodesign -direktiivin (2009/125/EY, suomeksi ekosuunnitteludirektiivi) tarkoitus on optimoida tuotteiden ympäristövaikutus säilyttäen samalla niiden käytettävyys ja toimivuus. Ekosuunnittelu takaa, että kuluttajat saavat tuotteita, joiden ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni.

EU maiden yhtenäisen energiamerkinnän tarkoituksena on antaa kuluttajille vertailukelpoista tietoa laitteen energiankulutuksesta ja myös ohjata loppukäyttäjän valintaa energiatehokkaampaan vaihtoehtoon. Laitteisiin kiinnitettävä energiamerkki osoittaa laitteen käyttöaikaista energiankulutusta asteikolla A-G.