Avustukselle öljylämmityksestä luopumiseen lisämääräraha

ELY-keskuksen vuonna 2020 esittelemä avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi on ollut jymymenestys. Avustukseen myönnettiin alunperin noin 28 miljoonan euron määräraha, jonka arvioitiin riittävän noin 7000-8000 kotitaloudelle. Sen jälkeen avustukseen on varattu yhteensä noin 75 miljoonaa euroa lisämäärärahaa.

Avustuksella tuetaan öljylämmityksen vaihtamista pientaloissa. Avustus on tarkoitettu ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen, kuten omakotitalon tai paritalon omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Maalämpöön, kaukolämpöön tai ilma-vesilämpöön vaihdettaessa avustus on 4000 euron suuruinen ja muihin lämmitystapoihin, pois lukien fossiilisilla polttoaineilla toimivat järjestelmät, 2500 euron suuruinen. Lue lisää avustuksesta ELY-keskuksen sivuilta.

Avustusta on edelleen haettavissa

Avustukseen varattujen määrärahojen on syksyn 2022 tiedon mukaan arvioitu riittävän noin 36 000 öljylämmityksen vaihtajalle. 15.11.2022 mennessä hakemuksia oli ELY-keskukselle tullut lähes 26 000 kappaletta. Marraskuussa 2022 käsittelyssä olivat maalis-huhtikuussa 2022 tulleet hakemukset. Ajantasaisen hakemustilanteen näet ELY-keskuksen sivuilta. ELY-keskuksen avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahat riittävät.

Huomioitavaa on, että avustuksen saamiseksi on entinen öljylämmitysjärjestelmä poistettava käytöstä ja öljysäiliö puhdistettava ja poistettava. Öljysäiliön saa jättää paikalleen ainoastaan ympäristösuojeluviranomaisen luvalla tai, jos rakennuksen sisällä sijaitsevan säiliön poistaminen ei onnistu ilman kantavia rakenteita purkamatta. Usein kysyttyihin kysymyksiin avustuksesta löydät ELY-keskuksen sivuilta.

Avustukset ovat lisänneet kiinnostusta maalämpöön

​​​​​​​​​​​​​​Ympäristöasioiden korostuminen yleisessä keskustelussa ja valtionavustuksen kaltaiset kannustimet ovat lisänneet kiinnostusta ekologisiin lämmitysjärjestelmiin.

Pipeco Talotekniikka Oy:n Matias Oja kertoo, että ympäristöystävällisten lämmitysmuotojen suosio on näkynyt yrityksen urakkakannassa.

”Nykyisin meillä on aikaisempaa enemmän urakkakohteita, joissa pientalon lämmitys vaihdetaan öljylämmityksestä maalämpöön. Viime aikojen kehitys on ollut käänteentekevää ja valtion tukitoimilla on varmasti ollut vaikutusta ekologisesti kestävämpien lämmitysjärjestelmien valintaan”, Matias Oja sanoo.

Maalämpöön siirtymisellä säästetään rahaa ja ympäristöä

Öljyn hinta ja sen hinnanvaihtelut ovat herättäneet kiivasta keskustelua vuosikymmenien ajan. Tyypillisesti öljylämmöstä maalämpöön vaihtaneet omakotiasujat ovat perustaneet hankintapäätöksensä maalämmön edullisuuteen lämpöenergian lähteenä. Maalämpöä käytettäessä yhdellä kilowattitunnilla sähköä saa vähintään kolme kilowattia lämmitysenergiaa.

”Öljyllä lämmittäminen on kallista, joten vanhan öljylämmitysjärjestelmän tultua tiensä päähän on hyvin perusteltua miettiä vaihtamista edullisempaan lämmitysjärjestelmään. Energiakustannuksissa säästetään keskimäärin 50–70 % vaihtamalla maalämpöön. Maalämmön ympäristöystävällisyys ja energiataloudellisuus puoltavat monen pientaloasujan päätöstä hyödyntää uusiutuvaa energiaa kotinsa lämmitykseen”, Oja kertoo.

Öljylämmityskattila korvattuna maalämpöpumpulla (Kuvat: Pipeco Talotekniikka Oy)

Kotitalouksien hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteet toteutuvat monesti maalämmön myötä.

”Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön on varmasti suurimpia ympäristötekoja, jonka omakotiasuja voi tehdä”, Matias Oja toteaa painokkaasti ja jatkaa:

”1970- ja 1980-luvun taloissa öljylämmityslaitteet ovat auttamatta tiensä päässä. Nykyisten öljykattiloitten ikä on noin 25–30 vuotta maksimissaan, joten monessa pientalossa vanhan öljylämmitysjärjestelmän kohtaloa mietitään tälläkin hetkellä.”

Maalämpöön vaihtaminen on vaivaton prosessi

Entä sitten, kun pientaloasukas saa ajatuksen luopua öljylämmityksestä?

”Ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen lvi-urakoitsijaan. Urakoitsijan kautta saadaan kaikki tarvittava lähtötieto kunnan toimenpidelupaprosessiin”, Oja kertoo ja avaa lupaprosessia:

”Kun rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdetaan tai uusitaan maalämpöä hyödyntäväksi, on kunnan rakennusvalvonnasta haettava lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston maahan asentamiseen toimenpidelupa. Lupakäytännöissä on alueellisia eroja, joten ne on hyvä varmistaa etukäteen. Vähintään 5000 neliön tontti haja-asutusalueella ei välttämättä tarvitse lupaa, mutta tällaistenkin tonttien omistajien on hyvä tarkistaa asia omasta kunnastaan.”

Itse lupaprosessi on asiakkaan kannalta erittäin helppo.

”Me urakoitsijana teemme alkukartoituksen, jossa selvitetään lämmitysenergian tarve, suunnitellaan järjestelmän ja keruupiirin toteutus sekä tehdään laitemitoitus. Nämä alkukartoituksen tiedot kirjataan ja asiakas voi käyttää sitä suoraan lähtötietona kunnan lupaprosessissa”, Matias Oja selventää.

Kunnan toimenpideluvan lisäksi valtionavustuksen hakeminen on syytä aloittaa alkukartoituksen jälkeen, koska prosessit voivat kestää jonkin aikaa.

ELY-keskuksen tukea kannattaa hakea heti, kun käsissä on suunnitelma toteutettavasta urakasta. Hakemuksen liitteeksi tulee urakoitsijan antama urakkatarjous. ELY-keskuksen sivuilla on helppo käydä täyttämässä hakemus sähköisesti. ELY antaa ennakkopäätöksen avustuksesta ja kun urakka on tehty, lähetetään ELY-keskukselle kuitti valtionavustusta varten”, Oja kuvaa avustuksen hakuprosessia.

7 askelta öljylämmityksestä maalämpöön

  1. Ota ensimmäisenä yhteys paikalliseen lvi-urakoitsijaasi.
  2. Urakoitsija tekee alkukartoituksen ja tarjouksen kokonaisurakasta.
  3. Hae kunnan toimenpidelupaa maalämmölle ja laita hakemuksen liitteeksi urakoitsijan suunnitelma toteutettavasta urakasta.
  4. Hae ELY-keskuksen tarjoamaa avustusta pientalon öljylämmityksestä luopumiseen täyttämällä hakemus aluehallinnon verkkosivuilla. Liitä hakemukseen urakoitsijalta saamasi tarjous urakasta.
  5. ELY-keskus lähettää ennakkopäätöksen valtionavustuksesta.
  6. Urakka voidaan aloittaa sitten, kun kunnan toimenpidelupaan on saatu puoltava päätös.
  7. Kun urakka öljylämmityksen vaihtamisesta maalämpöön on valmis, kuitti remontin töistä toimitetaan ELY-keskukseen valtionavustusta varten.

Maalämpö on kannattava investointi

”Suurin osa öljylämmityksestä luopuneista asiakkaistamme on kehunut maalämmön vaivattomuutta, koska maalämpöjärjestelmä ei juurikaan vaadi huoltoa ja se toimii luotettavasti – kaiken kukkuraksi rahaa säästyy huomattavasti öljylämmitykseen verrattuna”, Matias Oja sanoo.

Myös maalämpöprojektin mutkattomuus on yllättänyt monet asiakkaat. Purkutyöt eivät häiritse normaalia elämää ja toimivaa patteriverkostoa voidaan hyödyntää myös maalämmön jakeluun.

”Erityisesti vanhoissa kohteissa patteriverkoston toimilaitteiden toimivuus varmistetaan ennen varsinaisia asennustöitä. Kun kunnalta on saatu toimenpidelupa keruuputkistolle, menee urakkaan keskimäärin 4–6 päivää. Lämpökaivon poraukset hoituvat tyypillisesti 1–2 päivässä, vaakaputket asennetaan yhdessä päivässä, pari päivää käytetään vanhan öljykattilan purkuun, maalämpöpumpun asennukseen ja järjestelmän käyttöönottoon. Mikäli työ tilataan kokonaisurakkana, projekti on silloin vaivattomin, kun kaikki suunnittelusta asennukseen ja huoltoon tulee saman katon alta”, Pipeco Talotekniikka Oy:n Matias Oja kuvailee urakan kulkua.

Kuinka vuodenajanvaihtelut vaikuttavat maalämpöurakkaan?

”Talvi ei ole esteenä maalämmön hankinnalle. Maalämpöasennuksia tehdään läpi vuoden. Lämpökatko voidaan pitää yhden työpäivän mittaisena tavanomaisissa kohteissa ja useilla asennusliikkeillä on käytettävissä myös tilapäislämmittimiä urakkakohteisiin”, Matias Oja kertoo.

Lisätietoja valtionavustuksesta:

ELYn avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseen

Lue hakuohje ja tee hakemus:

Siirry aluehallinnon asiointipalveluun

Julkaistu 22.22.2021, päivitetty 22.11.2022