KPY ja LähiTapiola vähemmistöomistajiksi vauhdittamaan Gebwell Oy:n kasvutavoitteita

Lehdistötiedote 22.6.2022 09:30:00 EEST

Pohjois-Savossa Leppävirralla toimiva Gebwell Oy on ympäristöystävällisiä ja ekologisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja toimittava yhtiö, jonka asiakkaita ovat LVI-urakoitsijat ja loppukäyttäjinä erityisesti suuret yrityskiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt. Vuonna 2006 perustettu Gebwell tavoittelee merkittävää roolia ympäristöystävällisten ratkaisuiden tuottajana energiamurroksessa, jossa tarve uusille fossiilittomille ratkaisuille on voimakkaassa kasvussa.

Arvopohjainen monialakonserni KPY ja elämänturvayhtiö LähiTapiola tulevat Gebwellin vähemmistöomistajiksi yhteensä 34 prosentin omistusosuudella. Järjestelyn toteuttamiseksi Gebwell järjestää suunnatun osakeannin, joka on suuruudeltaan 15 miljoonaa euroa. Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö KPY Momentum Oy merkitsee siitä kaksi kolmasosaa ja LähiTapiola yhden kolmasosan. Järjestelyn tavoitteena on pitkäjänteinen omistajuus, jolla tuetaan Gebwellin kehittämistä ja kasvua.

Järjestelyn toteuttaminen edellyttää Gebwell Oy:n 29.6.2022 pidettävän yhtiökokouksen päätöksiä. Omistusmuutokset eivät vaikuta asiakkaiden eikä henkilöstön asemaan. Gebwellin toimitusjohtajana jatkaa Janne Rahunen. Yhtiökokoukselle esitetään, että Gebwellin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Arto Herranen.

Gebwell on KPY:n toinen Momentum-strategian mukainen vähemmistöomistus. Gebwellin liikevaihto vuodelta 2021 oli yli 40 miljoonaa euroa ja se työllisti vuoden 2021 lopussa noin 270 alan ammattilaista Suo-messa, Puolassa ja Ruotsissa.

”Gebwell on toiminut kannattavasti jo pitkään ja samalla kasvattanut liiketoimintaansa. Yhtiön nykyomistajat ovat sitoutuneita yhtiön kehittämiseen, mikä on meille tärkeä sijoituskriteeri. Arvopohjamme sopivat hyvin yhteen: toimimme vastuullisesti, yhteinen tavoitteemme on kasvaa kannattavasti asiakkaiden muuttuvat tarpeet huomioiden ja mahdollistamme työtä ja elinvoimaa ympärillemme. KPY:lle on merkityksellistä, että omistamamme yritys on kilpailukykyinen ja toimii kestävästi tulevaisuudessakin, niin henkilöstö, omis-tajat kuin ympäröivä yhteiskuntakin huomioiden”, KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kommentoi. Hän painottaa, että KPY tulee osallistumaan aktiivisesti yhtiön kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen yhdessä muiden omistajien kanssa. Yhtiökokoukselle esitetään, että KPY:n edustajaksi hallitukseen nimitetään Ponsse Oyj:n it- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen.

”Gebwell on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Tämän sijoituksen myötä yhtiö voi jatkokehittää lämpöpumpputarjontaansa muun muassa suurten kiinteistöjen läm-mitystarpeisiin ja tehdä muita toiminnan edellyttämiä investointeja. Näemme markkinassa edelleen merkittäviä kasvumahdollisuuksia”, toteaa LähiTapiolan salkunhoitaja Antti Leppinen.

Vihreä siirtymä luo vahvan kasvupotentiaalin

Järjestelyn osapuolet uskovat, että lämpöpumput lämmitys- ja jäähdytysmuotona valtaavat markkinoita ja korvaavat fossiilisia polttoaineita sekä kiinteistöissä että energialaitoksissa. Kiinteistökohtaista lämpöenergiaa sekä kaukolämpöä tullaan tulevaisuudessa tuottamaan entistä enemmän lämpöpumpputeknologialla.

”Gebwell toimii tämän energiamurroksen ytimessä ja ratkaisuillamme voidaan vauhdittaa vihreää siirtymää. Toimialallamme on meneillään muutos kiinteistön omistajien omistamiin ja uusiutuvilla energioilla tuotettaviin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin. Kilpailuetunamme ovat joustavuus räätälöidä ratkaisut asiakaskohtaisiin tarpeisiin, pitkälle viedyt IoT- ja automaatioratkaisut sekä erityisesti maalämmön ja kaukolämmön yhdistävät hybridiratkaisut, ” toteaa Gebwellin perustaja Timo Hulkkonen.

Hulkkonen kertoo olevansa tyytyväinen, että yhtiöön saatiin pitkäaikaiset omistajat, jotka ovat sitoutuneita yhtiön toimintaan Leppävirralla. Nyt saadulla pääomalla tarkoituksena onkin kehittää Gebwellin toimintaa nykyisillä paikkakunnilla Leppävirralla, Kuopiossa, Puolassa ja Ruotsissa sekä hakea kasvua myös uusilta markkinoilta.

”Gebwell tavoittelee kasvua erityisesti Suomessa ja Euroopassa. Kasvutavoitteitamme tukevat globaali tarve löytää ratkaisuja ilmastonmuutokseen, energian hinnannousu ja omavaraisuuden arvostuksen nousu. Vastuullisena toimijana Gebwell haluaa olla ekologisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisuiden edelläkävijä”, kommentoi Gebwellin hallituksen puheenjohtaja Arto Herranen.

”Gebwellin osaaminen erityisesti vihreän siirtymän ja yritysvastuun näkökulmasta on paitsi liiketoiminnallinen, myös ekologinen ja jopa asiakasyritysten rahoituksen hintaan vaikuttava mahdollisuus. Suomessa kehitetty hiljainen ja tärinätön teknologia, äly, automaatio sekä soveltuvuus elinkaarimallilla toteutettuna myös teollisiin kohteisiin ovat Gebwellin vahvuuksia. Niiden ansiosta näemme yhtiöllä olevan merkittävää kasvupotentiaalia. Lisäksi ratkaisuiden sovellettavuus olemassa olevaan kiinteistöautomaatioon on näkemyksemme mukaan erinomaisella tasolla. Suomeen tarvitaan lisää kansainvälisen tason kehitystä ja ratkaisuja, joilla pärjätään kiihtyvässä kilpailussa paitsi Suomessa, myös muualla Euroopassa”, KPY:n sijoitusjohtaja Kirsi Huusko toteaa.

Gebwellin vähemmistöomistajuuden toteutumisen myötä KPY:n osuuden omistajat tulisivat pääsemään KPY:n kautta osalliseksi entistä monipuolisemmista yrityssijoituksista. KPY arvioi Gebwellillä olevan merkit-tävää kasvu- ja arvonnousupotentiaalia, minkä uskotaan luovan omistaja-arvoa myös KPY:n omistajille. ”Emme hae omistamamme yrityksen arvonnousua lähtökohtaisesti irtautumisten kautta, vaan haluamme sitoutua yrityksen kasvuun pitkäjänteisesti. Tuomme tullessamme osaamista, leveämmät hartiat ja vahvan kumppanuuden, joilla haluamme vahvistaa yrityksen kehittämistä ja kasvua entisestään”, summaa Lehikoinen.

Lisätietoja:         

Kirsi Huusko, KPY-konsernin sijoitusjohtaja
kirsi.huusko@kpy.fi, 040 355 6629

Anssi Lehikoinen, KPY-konsernin toimitusjohtaja
anssi.lehikoinen@kpy.fi, 050 328 2648

Timo Hulkkonen, Gebwell Oy:n perustaja
timo.hulkkonen@gebwell.fi, 040 089 7413

Antti Leppinen, LähiTapiola Vahinkoyhtiö, salkunhoitaja
antti.leppinen@lahitapiola.fi, 09 4531

 

KPY-konserni lyhyesti

KPY on arvopohjainen monialakonserni, jonka omistaa Osuuskunta KPY:n osuudenomistajien muodostama yhteisö. Haluamme luoda elinvoimaa omaa toimintaamme laajemmin sijoittamalla arvopohjaamme sopiviin, toimintansa käynnistys- ja alkuvaiheen ohittaneisiin kannattavan kasvun yhtiöihin sekä kehittämällä modernia työpäiväkokemusta edistäviä toimitilakiinteistöjämme. Olemme lähes 140-vuotias, omistusyhtiöidemme kehittämiseen vahvasti sitoutunut konserni, jonka liikevaihto vuodelta 2021 ylitti 300 miljoonaa euroa.

Visionamme vuoteen 2026 on olla liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen arvostetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Tätä visiota toteutamme sekä omistamalla aiempaa monipuolisemmin kiinnostavia yhtiöitä (KPY Momentum -strategia) että luomalla ekosysteemejä ja yhteisöjä, jotka houkuttelevat osaajia ja luovat edellytyksiä yritysten kasvulle (KPY Nova -strategia). Katsomme, että Momentum ja Nova -strategialinjamme täydentävät ja tukevat luontevasti toinen toisiaan.

Gebwell Oy lyhyesti

Gebwell Oy suunnittelee, valmistaa ja kokoonpanee ratkaisuja lämmitykseen ja jäähdytykseen. Yhtiö tarjoaa puhtaan lämmön ratkaisuja ja edistää vihreää siirtymää kohti fossiilitonta lämmittämistä. Yrityksen ydintuotteita ovat lämpöpumppuratkaisut ja kaukolämmönjakokeskukset, joissa hyödynnetään IoT-teknologiaa. Gebwell valmistaa tuotteita, joiden avulla kiinteistöt lämmitetään ja jäähdytetään energiatehokkaasti ja vähäpäästöisesti. Gebwell tuottaa laitetoimitusten lisäksi malliratkaisuja LVI-suunnittelijoille, tukee LVI-urakoitsijoiden käytännön projektitoteutusta sekä tarjoaa käyttöönotto-, elinkaari- ja huoltopalveluita.

Gebwell-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli yli 40 miljoonaa euroa. Yrityksen päämarkkina on Suomessa. Lisäksi yhtiö toimii tällä hetkellä Puolan ja Ruotsin markkinoilla. Konserni työllistää noin 270 henkeä, joista noin 200 Suomessa, 60 Puolassa ja 9 Ruotsissa.  Yrityksen toiminta on käynnistynyt vuonna 2006.

LähiTapiola lyhyesti

LähiTapiola on asiakkaidensa omistama elämänturvayhtiö, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita kaikkialla Suomessa. LähiTapiola-ryhmän tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen, sijoittamisen ja säästämisen palvelut. LähiTapiola on myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin arvostettu ammattilainen.