Puhdasta lämpöä

EPD ympäristöseloste

EPD ympäristöseloste kertoo tuotteen ympäristövaikutukset elinkaaren ajalta

EPD (Environmental Product Declaration) on kolmannen osapuolen todentama ympäristöseloste, joka kertoo objektiivisesti tuotteen ympäristövaikutuksista elinkaarinäkökulmasta ja on tärkeä käytännön väline kestävää kehitystä tukevien valintojen tekemisessä. EPD selosteen avulla rakennusliikkeet, rakennuttajat ja suunnittelijat voivat vertailla kahden samaa tehtävää suorittavan tuotteen vaikutuksia ympäristöön valmistuksesta eliniän jälkeiseen kierrätykseen asti. 

Tuotekohtainen seloste kertoo asiakkaillemme ja sidosryhmillemme tuotteidemme ympäristövaikutuksista ja luonnonvarojen käytöstä alkaen raaka-aineiden ja komponenttien hankinnasta, kuljetuksesta tehtaallemme, kokoonpanosta valmiiksi laitteeksi ja laitteen toimituksesta asiakkaalle. Lisäksi selosteessa huomioidaan tuotteen käyttöiän päätyttyä tapahtuva laitteen purkaminen, kuljetus, jätteiden käsittely ja hävittäminen sekä raaka-aineen uudelleen käyttö, hyödyntäminen ja kierrätys.  

EPD perustuu elinkaariarviointiin 

EPD ympäristöseloste on vapaaehtoinen, niin sanottu III luokan seloste, joka perustuu elinkaariarviointiin (LCA, life cycle assessment). Gebwell tuotteiden elinkaariarvioinnissa arvioidaan tuotteen ympäristövaikutusta elinkaaren aikana EN 15804 -standardin mukaisesti. Tulokset julkaistaan julkaisujärjestelmä Rakennustietosäätiön menetelmäohjeen RTS-PCR:n mukaisesti. Elinkaariarvioinnin laatuvaatimukset asetettiin EN ISO 14044 -standardin (4.2.3.6) ja EN 15804 -standardin (6.3.7) mukaan. Ympäristöseloste on voimassa viisi vuotta verifioinnista. Gebwell Taurus lämpöpumppujen EPD selosteet on verifioinut Nordic Offset Oy ja hyväksynyt RTS Rakennustietosäätiö sr ja ne ovat voimassa viisi vuotta verifioinnista.

Puhtaampi tulevaisuus syntyy teoilla, jotka tehdään yhdessä, ratkaisu kerrallaan 

Kuten viestimme maailmaa ei muuteta yksin eikä puheilla. Mutta yhdessä toimimalla kaikki on mahdollista. Vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan meitä kaikkia ja tavoitteeseen pääsemiseen voidaan vaikuttaa valinnoilla, joita teemme. Rakennus- ja talotekniikka-alalla ollaan tietoisia tarpeesta tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Alan edelläkävijät huomioivat jo nyt koko rakennuksen elinkaareen liittyvät hiilidioksidipäästöt sekä muut haitalliset ympäristövaikutukset ja tekevät valinnat sen mukaisesti.

Tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kriteereitä valitessa rakennusmateriaaleja ja talotekniikkaa. Verifioituja ympäristöselostetietoja voidaan käyttää myös rakennusten ja kiinteistöjen hiilijalanjäljen laskennan apuna materiaalien osalta. 

Gebwellin kiinteistölämpöpumpuilla Taurus EVI ja Taurus Inverter Pro on nyt EPD-ympäristöseloste

Gebwell Taurus EPD ympäristöseloste

EPD-selosteilla lisäpisteitä BREEAM- ja LEED-arvioinneissa 

EPD-selosteet voivat tuoda lisäpisteitä rakennusten BREEAM- ja LEED-arvioinneissa, koska ne tarjoavat tärkeää tietoa rakennusmateriaalien ja tuotteiden ympäristövaikutuksista. Molemmat järjestelmät, BREEAM ja LEED, kannustavat rakennusalan ammattilaisia ​​ottamaan ympäristöasiat huomioon rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa ja ovat edistäneet kestävää rakentamista maailmanlaajuisesti. 

BREEAM eli Building Research Establishment Environmental Assessment Method on brittiläinen laajalti Euroopassa käytetty rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä, jossa arvioidaan rakennusten kestävyyttä.  

LEED eli Leadership in Energy and Environmental Design on Yhdysvalloissa kehitetty rakennusstandardi, joka arvioi rakennusten ympäristöystävällisyyttä. LEED-arvioinnissa rakennuksen ympäristövaikutukset arvioidaan ja sertifioinnin perusteella määritetään sen ympäristöystävällisyys.  

Miksi laadimme tuotteillemme EPD ympäristöselosteet?

  1. Olemme yrityksenä sitoutuneet tavoitteeseen hiilijalanjälkemme pienentämiseen toiminnassamme.
  2. Haluamme osoittaa, että emme ainoastaan valmista laitteita ympäristöystävälliseen kiinteistöjen lämmitykseen ja jäähdytykseen, vaan olemme muutoinkin sitoutunut ympäristöasioiden hallintaan ja haluamme minimoida tuotannon vaikutukset ympäristöön.
  3. Ympäristötietoiset kuluttajat ja yritykset etsivät ympäristöystävällisiä tuotteita, joten laatimalla EPD selosteet tuotteistamme edesautamme vertailun vaivattomuutta.
  4. Valveutuneet julkiset ja yksityiset toimivat saattavat jo nyt vaatia EPD ympäristöselostetta hankkimistaan tuotteista varmistaakseen, että tuotteet täyttävät heidän ympäristövaatimuksensa.
  5. EPD antaa meille tärkeää tietoa tuotteidemme elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista, mikä auttaa meitä suunnittelemaan entistä ympäristöystävällisempiä ja vastuullisempia tuotteita.

Lisätietoja
Petrus Monni,
0400 897 484