EPD-miljömärkningar för våra Taurus fastighetsvärmepumpar

Vårt viktiga mål som en aktör för ren värme är att begränsa klimatförändringen och att främja hållbar utveckling. De värmepumpar och fjärrvärmecentraler vi tillverkar är ett miljövänligt sätt att värma och kyla fastigheter – och bidrar redan därigenom till att minska klimatförändringen.

Dessutom vill vi visa våra produkters miljöpåverkan i större utsträckning under livscykeln, och vi har också beslutat oss för att upprätta EPD-miljödeklarationer för våra nyckelprodukter. Som första åtgärd upprättades EPD-deklarationer för våra Taurus fastighetsvärmepumpar.

EPD-miljödeklarationen är en så kallad klass III-deklaration som baseras på en livscykelanalys, och verifieras och kontrolleras av en tredje part. Miljödeklarationen beskriver miljöeffekterna av våra Taurus värmepumpar och användningen av naturresurser, från anskaffning av råvaror och komponenter, transport till vår fabrik, hopmontering till färdig utrustning och leverans av utrustningen till kunden, och tar också hänsyn till återanvändning, återvinning och bortskaffande i slutet av livslängden.

EPD-deklarationen gör det möjligt att jämföra miljöeffekterna av två produkter som utför samma uppgift, från tillverkning till återvinning när livslängden har uppnåtts. EPD-deklarationer kan ge extra poäng i BREEAM- och LEED-bedömningar av byggnader.

Ladda ner en EPD-miljödeklaration

Läs mer om EPD-miljödeklarationen här