Taurus 110 EVI värmepump

NYTT! Gebwell Taurus 110 är en tandemvärmepump för uppvärmning av stora fastigheter som är utrustad med två kompressorer.

Se tekniska information

Taurus 110 EVI värmepump är en tandemvärmepump som är utrustad med två EVI-kompressorer med en styrning som möjliggör IoT.

Taurus 110 EVI värmepump är ett utmärkt alternativ för uppvärmning av stora fastigheter. Tack vare EVI-kompressorerna medger värmepumpen hög verkningsgrad även vid höga kondenseringstemperaturer. Kompressorn återvinner överskottsvärmen från vätskeledningen, som avdunstar köldmediet i kompressorns lågtrycksutrymme. Användning av en hög förångningstemperatur vid en hög temperatur ger bättre effektivitet. Prestandan av Economizer förbättras vid högre kondenseringstemperaturer.

Driftsdata som lagras i molntjänsten från IoT-reglerenheten används i den kontinuerliga utvecklingen av systemet. Data som lagras i molntjänsten möjliggör bland annat styrningen som beaktar väderprognosen samt inlärning av beteendet vid uppvärmning och kylning. Dessutom möjliggör molntjänsten fjärruppdatering av regulatorns programvara och övervakning och styrning av systemet genom det webbläsarbaserade Gebwell Smart kontroll hub.

  • Tillverkad i Finland
  • Lättskött och driftsäker
  • Tandemvärmepump med två EVI-kompressorer
  • Elektronisk expansionsventil
  • Hårdlödade värmeväxlare
  • Toppverkningsgrad vid dellaster
  • Reglerenhet med IoT-funktioner
  • Inlärande och adaptivt system
  • Övervakning och styrning också på distans från Gebwell Smart kontroll hub

Begär offert

 

  Taurus 110 EVI
Effektdata: (enligt EN 14511)
Värmeeffekt (0/35 och 0/50) kW 93,6 och 95,3
Kyleffekt (0/35 och 0/50) kW 74,1 och 68,0
Eleffekt (0/35 ja 0/50) kW 20,9 och 29,1
COP (0/35 ja 0/50) 4,5 och 3,3
– Effekterna angivna i temperaturerna 0°/35° och 0°/50°
Varmvattnets högsta framledningstemperatur °C 0/+65 – +68 från kondensorn
Driftstemperatur, kollektorkretsen °C -5…+20
Inbyggd laddpump ja (frekvensomvandlare)
Inbyggd köldbärarpump ja (frekvensomvandlare)
Kompressor Scroll (EVI)
Kompressorer st 2
Innehåller fluorerade växthusgaser ja
Hermetiskt sluten ja
Köldmedie R410A
GWP (global warming potential) 2088
Köldmedie mängd kg 9,8
CO2 ekvivalent ton CO2 e 20,462
Ljudeffektnivå, (LWA) dB 52-58
Mått
Djup x bredd x höjd mm 1300 x 700 x 1860
Vikt kg 700