Bergvärme ger besparingar

Tero Karhulas trävilla ligger i Tuusula i Lahtis. 2-våningshuset är uppfört 1997 och har över 360 kvm som ska värmas upp. Huset värms upp med vattenburna element och golvvärme.

Bergvärme till oljeförbrukande hus

Tero Karhulas hus hade oljeuppvärmning. Han berättar att det årligen gick åt cirka 4 000 liter olja till uppvärmningen trots att bottenvåningen endast användes till en tredjedel.

“Jag vågar inte en tänka på hurdan oljeförbrukningen hade varit om hela bottenvåningen hade bestått av varma utrymmen”, minns Karhula.

I och med renoveringen av bottenvåningen har Karhulas hus numera över 300 kvm för uppvärmning i två våningsplan. I och med valet av uppvärmningssystem är de kommande besparingarna betydande.

“Köpet av bergvärmesystemet motiverades främst av ekonomiska skäl”, berättar Tero Karhula om valet av uppvärmningssystem.

”Självklart påverkade även systemets bakomliggande miljövänlighet, men i huvudsak var det pengarna som styrde”, tillägger han.

Karhula begärde offerter på bergvärmelösningar från två leverantörer innan köpet och vände sig även till Senera Oy som är återförsäljare av Gebwells bergvärmelösningar.

“Säljaren hade koll på läget och övertygade mig om kvaliteten i de inhemska värmesystemen som hen företrädde”, säger Karhula.

Ett mycket gott slutresultat trots utmaningarna

Karhula berättar att värmepumpsprojektet utfördes med relativt stram tidsplan. Brunnsborrningen tog en dag, monteringen av utrustningen ett par dagar och rördragningen samt slutarbetet en dag.

“Det uppstod lite problem i driftsättningen och pumpen har ibland gått i larmläge. Men Gebwell bistod med utomordentlig service hela tiden. Värmen har räckt till även om projektet haltade lite i början”, berättar Karhula.

“Jag räknade ut att vi sparade upp till 200 euro i månaden, åtminstone under vintermånaderna. Det gör uppskattningsvis ett par tusen i rena pengar varje år”, räknar Tero Karhula.

“När vi hade oljeuppvärmning fick vi hålla på och beställa olja varannan månad under vinterns uppvärmningsmånader”, minns Karhula

Vad tycker Tero Karhula fungerade särskilt bra i hela leveransen?

“Seneras försäljningsarbete var utomordentligt och Gebwells utrustning har visat sig vara exceptionellt bra. Hela leveransprocessen fungerade slutligen mycket bra”, tackar Karhula.

“Allt som allt ger jag Gebwell mycket väl godkänt”, säger Tero Karhula.

Karhula kan rekommendera Gebwell-projektet för alla villaägare.

“Jag har redan tipsat en vän som funderar på uppvärmningssystem om att dessa anläggningar är mycket bra”, tillägger Tero Karhula.