Enkelheten påverkade valet av bergvärme

Risto Markkula har bott i sitt nuvarande hus i drygt 11 år. Enplanshuset som är uppfört på 1980-talet har drygt 200 kvm uppvärmningskrävande yta.

Varmvattenberedarna på 2 kubikmeter som fanns i huset tidigare värmdes upp med ved. När de boende var hemifrån en längre tid sköttes uppvärmningen med el. Makkula berättar att uppvärmningen med ved var arbetskrävande och för en pensionär blir uppvärmningen bekvämare med ett automatiskt system. Beslutet av skaffa bergvärmesystemet grundades till stor del för dess enkelhet.

Enligt Risto Markkula bestämde den inhemska faktorn valet av leverantör.

“Det var mycket viktigt att anläggningen skulle levereras av en finsk tillverkare”, konstaterar Markkula.

Markkula hade tagit del av uppmuntrande recensioner gällande driftsäkerheten hos Gebwells anläggningar via en expert LVI Sioma Oy som är återförsäljare av Gebwells bergvärmelösningar.

“De har tydligen haft ytterst lite barnsjukdomar”, motiverar Risto Markkula sitt val.

Frosten hann inte nypa

Huset försågs med en Gebwell Qi-bergvärmepump hösten 2016. Enligt Makkula skedde anskaffningen problemfritt med nyckelfärdig-principen.

“Montörerna kom och gjorde några hål. Därefter levererades pumpen och buffertackumulatorerna till platsen. Monteringen skedde smidigt utan att ens frosten hann nypa, när bergvärmen installerades i huset”, berättar Risto Markkula.

“Montörerna kom på morgonen och gav sig av på kvällen. Arbetet medförde inga störningar och resultatet var rent och snyggt”, tackar Markkula.

Smidig installation

“Mycket bra i sin helhet. Om montörernas arbete och övergången till bergvärme fungerar lika bra i alla hus så finns det ingenting negativt att säga om Gebwell-projektet.” säger Risto Markkula tacksamt.

Enligt Risto Markkula ångrar han bara en sak vad gäller anskaffningen av bergvärmepumpen, att han inte gjorde det tidigare.

“Jag hade funderat på att skaffa bergvärme redan får flera år sedan, men det blev ingenting av då”, berättar Markkula.

Risto Markkula kan med glädje rekommendera Gebwells bergvärmepump till alla som har vattenburen centraluppvärmning i huset. Enligt Markkula var hans motivering till att välja bergvärme inte att spara in på uppvärmningskostnaderna utan enkelheten.

“Säkerligen kan man göra konkreta kostnadsjämförelser när vi har använt bergvärmen i ett helt år. Men redan nu har vi kunnat njuta av enkelheten med bergvärmen”, konstatera Markkula.