Huttunens fick bukt på uppvärmningskostnaderna med bergvärme

Markus Huttunen från Fredrikshamn valde bergvärme som uppvärmningssystem för sitt egnahemshus som stod klart 2016. Den egentliga bostadsbyggnaden har 200 kvadratmeter uppvärmd yta och dessutom ligger ett förråd/garage på hundra kvadratmeter inom samma uppvärmningssystem. Rumshöjden i både bostadsbyggnaden och i förrådet är ställvis 4-5 meter, så det är en ansenlig mängd kubikmeter som ska värmas upp. Därför måste pumpen vara effektiv.

”Erfarenheten ledde mig till att skaffa bergvärme. I min tidigare bostad användes direktverkande el och brännolja för uppvärmning, dessa är dyra alternativ jämfört med bergvärmen” berättar Huttunen om sitt val.

Huttunen berättar att det var enkelt att skaffa bergvärme.

”Jag ringde till Toni Mänttäri på Kymen Energiatekniikka, han gav mig ett anbud och snart kom maskinerna med tillbehör till bygget och vi började installera dem”, berättar Markus Huttunen om förloppet.

Nästan obemärkt montering

Bergvärmepumpen Qi 10 med en 100 liters bufferttank och bergkyla installerades i huset. Den lokala Gebwell-återförsäljaren Kymen Energiatekniikka stod för monteringen. Markus Huttunen berömmer även hur enkel monteringen var.

”Återförsäljaren tog hand om allting som en nyckelfärdig leverans. Egentligen löpte alla monteringar rätt obemärkta, vilket var bra. Kymen Energiatekniikka tog bra hand om allt, även handledningen i hur systemet ska användas. Jag behövde inte själv göra några justeringar”, berättar Huttunen nöjd.

Han säger att slutresultatet efter anskaffningen av Gebwell-bergvärmesystemet är riktigt bra. Systemet har haft tillräckligt med effekt för att värma upp den höga bostaden där familjen på fyra personer bor. Hetvattnet har heller inte tagit slut.

”Jag har inte en sekund ångrat att jag skaffade pumpen”, säger Huttunen.

Låga uppvärmningskostnader för stora rum

Markus Huttunen är allt som allt riktigt nöjd med bergvärmesystemet i sitt hus och med de inbesparingar det fört med sig.

”Boendekostnaderna är riktigt låga. Den dyraste elräkningen hittills var drygt 200 euro under en riktigt bitande kyla”, räknar han förnöjt.

”Driftkostnaderna är verkligen låga. Det kostar något att skaffa systemet, men efter att pumpen har installerats kan smidighet och förmånliga boendekostnader garanteras. Du behöver inte fundera på om huset är varmt bara du kommer ihåg att betala den lilla elräkningen”, konstaterar Huttunen.

”Systemet är dessutom lätt att använda. Jag kan rekommendera Gebwells bergvärmesystem för vem som helst som bor i egnahemshus”, säger Markus Huttunen som tack.