Linnovaara värmer upp med den tysta Qi-bergvärmepumpen

Heikki Linnovaara från Idensalmi valde redan vid byggnadsskedet bergvärme som uppvärmningssystem för sitt egnahemshus på 128 kvadrat. Det är inte bara huset som värms upp utan även garaget ska värmas upp. Gebwells bergvärmesystem installerades i det färdiga huset i februari 2016.

De låga driftkostnaderna stod bakom anskaffningen.

Enligt Linnovaara var det främst de förmånliga driftkostnaderna som gjorde att han valde bergvärme. Representanten från Gebwellis återförsäljare Ylä-Savon Putki Oy övertygade honom även om att bergvärmesystemet är lätt att använda.

”Låga uppvärmningskostnader och en enkel användning bidrog till att jag valde Gebwells Qi-bergvärmepump”, motiverar Heikki Linnovaara.

Montering enligt överenskommelse

Jordmånen på Linnovaaras tomt passade utmärkt för borrning av en bergvärmebrunn. En 180 meter djup borrbrunn borrades för att pumpa bergvärme och från brunnen leds värmen till husets uppvärmningssystem. Efter borrningen hämtades pumpen, ackumulatorn och de andra maskinerna in och monterades så att de var redo att användas. Ylä-Savon Putki Oy stod för monteringen och ibruktagningen.

”Jag tycker att monteringen löpte smidigt och enligt överenskommelsen. Enligt min uppfattning uppstod det inga problem under arbetets gång”, säger Linnovaara om projektet.

Huset värms upp med golvvärme. Enligt Linnovaara har värmen räckt till. Till det monterade uppvärmningssystemet hör även en nedkylningsegenskap med inomhusenhet. Nedkylningen kan användas för att göra inomhusluften mer behaglig under heta sommardagar.

En tyst och behändig bergvärmepump

Hur ser slutresultatet från Gebwell-bergvärmeprojektet ut enligt Heikki Linnovaara?

”Det har ännu inte uppstått några större problem med pumpen” säger Linnovaara. Han berättar att det i början var lite utmanande att justera värmen i garaget, men han tror nog att han snart ska få hjälp med saken.

Linnovaara säger sig vara nöjd med Gebwells kundtjänst.

”Jag har ringt till Gebwell och fått bra hjälp av dem”, berättar Linnovaara om sina erfarenheter.

Enligt Linnovaara har uppvärmningskostnaderna efter anskaffningen av bergvärmesystemet varit förhållandevis låga och systemets uppskattade elförbrukning har varit lätt liten.

”Jag kan rekommendera Qi-bergvärmepumpen för alla som bor i egnahemshus eftersom pumpen är tyst och smidig”, säger Heikki Linnovaara och tackar.