Älykkäät lämpöpumput ovat avainasemassa hiilineutraaleissa kaupungeissa

TIEDOTE

Jotta energiapositiivisia rakennuksia voidaan tehdä tiiviisti rakennetuille alueille, tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja. Keskisyvät maalämpökaivot on kehitetty nimenomaisesti ahtaille kaupunkitonteille, joihin ei mahdu kovinkaan montaa lämpökaivoa. Entistä syvemmät lämpökaivot asettavat uusia vaateita lämpöpumpuille. Gebwell kumppaneineen etsii haasteeseen ratkaisua HYBGEO-hankkeessa, jossa rakennetaan pilottikohteeksi asuinkerrostalo As Oy Geowatti Helsingin Kalasatamaan.

Kalasatamaan rakennettavan asuinkerrostalon hybridijärjestelmässä testataan keskisyvien eli tässä tapauksessa 600–1000 metriä syvien energiakaivojen poraustekniikkaa, uutta lämpöpumppu- ja talotekniikkaa sekä kokonaisjärjestelmän seurantaa ja optimointia. Kun asuinrakennus sijaitsee tiiviisti asutulla alueella, tarvitaan aiempaa syvempiä energiakaivoja sekä niihin liittyvää teknologiaa, jotta tarvittu energiamäärä saadaan hankittua rajallisella maa-alueella. Gebwell tarjoaa ratkaisuja hybridijärjestelmän tarpeisiin.

“Yhdestä syvästä kaivosta saadaan enemmän energiaa kuin muutamasta matalammasta. Kun lämpö otetaan talteen keskisyvästä maalämpökaivosta, niin liuoksen lämpötila on korkeampi kuin niin sanotuissa normaalisyvyisissä kaivoissa. Meidän tavoitteenamme on kehittää lämpöpumppuratkaisu, joka hallitsee luotettavasti korkeammat lämpötilat”, sanoo Gebwellin tuotepäällikkö Jarkko Järvinen.

Kalasataman pilottikohteen avulla pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että energiapositiiviset rakennukset ovat tulevaisuuden ratkaisu ilmastonmuutoksen hidastamisessa. HYBGEO-hankkeessa tätä uutta teknologiaa kokeillaan uudiskohteessa, mutta sen myötä myös olemassa olevan rakennuskannan muuttaminen energiatehokkaammaksi helpottuu, koska maalämpökaivot voidaan jatkossa porata yhä pienemmille ja ahtaammille tonteille.

Tavoitteena yhden luukun palvelu

HYBGEO-hankkeessa Gebwell vastaa lämpöpumppujen kehityksestä. Mukana hankkeessa ovat myös Tom Allen Senera, Basso Building Systems, Muovitech ja Rototec. Hankkeen koordinaattorina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT. Geologian tutkimuskeskus GTK ja Centria AMK ovat mukana muina tutkimuskumppaneina. Business Finland rahoittaa osan hankkeesta.

“Yksi tavoitteista on saada eri toimijoiden järjestelmät pelaamaan yhteen. Tulevaisuudessa jokaista järjestelmän osaa ei tarvitsisi pohtia erikseen, vaan voitaisiin tarjota kokonaisratkaisu yhdessä eli yhdellä tilauksella koko kattaus”, sanoo Järvinen.

Hankkeessa toimiviksi havaittuja ratkaisuja kehitetään sellaisiksi, että ne ovat monistettavissa rakennusalalla. Monipuolinen datan hyödyntäminen on yksi keskeisistä asioista.

“Dataa hyödyntämällä lämpöpumppujen toiminta on mahdollista optimoida. Data voi olla laitteen omaa tai ulkopuolista. Esimerkiksi miten sääennusteita voidaan hyödyntää lämmityksen optimoinnissa tai miten kykenemme ennustamaan huoltotarpeet. Kehitämme sellaisia lämpöpumppuja, että niitä pystytään käyttämään tehokkaasti kaikissa olosuhteissa. Älykäs lämmitys kuvaa hyvin meidän tekemistämme.”

Pilottikohde rakentuu Kalasatamaan tontille, jota ympäröivät tiiviisti muut rakennukset. Kuva: Basso Building Systems Oy

Lisätietoja:

Jarkko Järvinen, Tuotepäällikkö, Gebwell Oy, 040 197 0004, jarkko.jarvinen@gebwell.fi

Gebwell Oy on kasvava kansainvälinen yritys, jonka pääkonttori ja juuret sijaitsevat Leppävirralla. Liiketoimintamme keskittyy ympäristöystävällisten lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden myyntiin, valmistamiseen ja kehittämiseen. Olemme Suomessa markkinajohtaja kaukolämpö- ja alkusammutustuotteissa, meillä on lisäksi erittäin vahva markkina-asema lämpöpumpputuotteissa. Hyödynnämme tuotteissamme ja toiminnassamme laajasti uusimpia saatavilla olevia teknologioita.

Lue lisää HYBGEO -hankkeesta Rototecin, Tom Allen Seneran ja Business Finlandin sivuilta.