Asennus- ja huoltotyöt jatkuvat koronasta huolimatta

Elämämme poikkeusaika on huolestuttava, mutta sen ei pidä antaa vaikuttaa asumisen turvallisuuteen. Lämpöpumppujen tai kaukolämmönjakokeskusten uusimista ja huoltoa ei kuitenkaan tarvitse lykätä, sillä koronatilanne ei estä töiden tekemistä lämmönjakohuoneessa. Ammattilaiset osaavat kyllä toimia itsenäisesti ja asukkaita altistamatta.

Kaukolämpökeskuksia asennetaan siinä missä ennenkin

Lämpöhuolto Group Oy:n toimitusjohtaja Juuso Pelkonen sanoo, että kaukolämpöjärjestelmän asennus ei vaadi huoneistokäyntiä. Poikkeusoloissa keinot, miten päästä sisälle sovitaan asukkaan kanssa yhdessä niin, että viranomaisten suositukset täyttyvät. Jos niikseen tulee, avaimet voi jättää vaikka kynnysmaton alle.

Pian parikymmentä vuotta alalla olleen Pelkosen mukaan asennustöistä asukkaalle aiheutuvat haitat ovat kaiken kaikkiaan pienet.

– Noin neljä tuntia kestävä käyttövesikatkos ei juuri vaikeuta arkirutiineja. Lämmityskatkonkin kesto on vain kahdeksan tuntia. Sinä aikana asunnon lämpötila ei ehdi laskea merkittävästi. Asennustöiden vaivattomuus tuleekin asiakkaalle usein yllätyksenä. Se on hyvin huomaamatonta toimintaa. Tullaan paikalle, tehdään työt ja lähdetään pois. Homma on sillä hoidettu, Pelkonen kertoo.

Lämpöpumpun voi hankkia etänä

Johan Holma, Tom Allen Senera Oy

Myös lämpöpumppujen asennus tapahtuu entiseen malliin koronaepidemian aikanakin. Työt tehdään asunnon teknisessä tilassa, joka tyypillisesti on erillään muusta huoneistosta. Työmiesten on siis harvoin tarpeellista kulkea asunnossa lainkaan. Omakotitalon kohdalla työt kestävät yhdestä kolmeen päivää, joista osan aikaa työtä tehdään myös ulkona.

Vanhan lämmitysjärjestelmän korvaaminen uudella aiheuttaa joka tapauksessa katkoksen lämmitykseen ja käyttöveteen. Siksi lämmityksen järjestäminen ns. yliheittoaikana kuuluu projektiin aina. Nämä menettelytavat eivät muutu miksikään, oli päällä epidemia tai ei.

– Koronaviruksen jyllätessä ei lämpöpumppujen maailmassa muutu mikään muu kuin se, että viestittely ja kommunikaatio hoidetaan sähköisesti. Ja jos asiakas kohdataan työmaalla, välimatka pidetään sopivana. Koko projektin voi hoitaa tällä tavoin etänä aina ostosta käyttökoulutukseen asti, sanoo Tom Allen Senera Oy:n toimitusjohtaja Johan Holma.

Taloyhtiöille ei riskejä huoltotöistä

Uudenmaan Lämpötekniikka Oy:n kaukolämpötöiden työnjohdosta vastaava Suvi Virta kertoo, että taloyhtiöissä asunnoissa joutuu yleensäkin käymään hyvin harvoin, vaikka asennuskohteita on vuodessa lähemmäs parisataa.

– Käytämme taloissa valmiiksi olevia pää- ja linjasulkuja. Siten verkoston tyhjentyminen pystytään minimoimaan, eikä uutta hapekasta vettä tarvitse lisätä verkkoon.

Työt tehdään kiinteistöjen lämmönjakohuoneessa ja kellaritiloissa. Asentajat eivät juuri kohtaa asukkaita tai käy asunnoissa tarpeettomasti.

– Jaamme asukkaille tiedotteet vesi- ja lämmityskatkoksista hyvissä ajoin etukäteen niin kuin olemme aina tehneet. Tässä tilanteessa emme mene asuntoihin, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jos näyttää siltä, että jossakin asunnossa on käytävä, haastattelemme asukkaat etukäteen, Virta sanoo.

Joissain taloyhtiöissä tarvittavia pää- ja linjasulkuja ei ole tai ne ovat huonossa kunnossa. Silloin työssä voidaan käyttää lämmitysverkoston alipaineistusta eli vakumointia. Se mahdollistaa, ettei pattereita tarvitse käydä ilmaamassa asunnoissa.

– Kuuntelemme ja kunnioitamme aina asukkaiden toiveita, erityisesti nyt epidemiatilanteen aikana. Olemme luotettava ja tunnettu kaukolämpöurakoitsija pääkaupunkiseudulla, mikä kantautuu positiivisena asiakaspalautteena tilaajilta ja asukkailta, Suvi Virta kertoo.

Suvi Virta, Uudenmaan Lämpötekniikka Oy

Tulevaisuuteen varautuminen kannattaa

Johan Holman mukaan asiakkaiden tarpeet eivät ole poistuneet. Ympäristö- ja taloudelliset syyt vaikuttavat niin, että ihmiset investoivat edelleen lämpöpumppuihin.

– Energian hinta tulee jatkamaan nousuaan. Samaten lämmitysöljyn hinta nousee hetkellisten syöksyjen jälkeen. Lämpöpumpun hankkiminen on taloudellisesti järkevää nyt ja tulevaisuudessa. Sillä ei voita mitään, jos jää odottamaan epidemian loppumista.

Poikkeusolot herättävät tietenkin epävarmuutta. Epidemian kesto ja laajuus on kaikille yhtä iso kysymysmerkki.

– Lämmitys ja käyttövesi ovat asioita, joista pitää huolta kaikissa tilanteissa. On pyrittävä siihen, että selviämme kaikki mahdollisimman vähillä ongelmilla. Varautuminen on viisasta, sillä tilanteen kehittymistä on vaikea arvioida. Jos liikkumisrajoituksia kiristetään, voi olla vaarana, että huoltotilanteessa apua ei saada paikalle ajoissa., Juuso Pelkonen muistuttaa.

Syytä huoleen ei kuitenkaan ole. Ratkaisut ongelmiin löydetään varmasti tilanteesta riippumatta.

– Palvelemme asiakkaitamme niin kauan kuin vain meissä henki pihisee, koronasta huolimatta, Juuso Pelkonen päättää.