Gebwellille ISO 14001 sertifikaatti

Uusi tunnuslauseemme puhdasta lämpöä kertoo, miksi Gebwell Oy on olemassa – haluamme tarjota puhtaita ratkaisuja asuntojen ja kiinteistöjen lämmitykseen. Samalla kuljemme edelläkävijänä, kun tulevia energiahaasteita ratkaistaan. Juuri saamamme ISO 14001 ympäristösertifikaatti vahvistaa edelleen tätä viestiämme.

Valmistamamme tuotteet, lämpöpumput ja kaukolämmönjakokeskukset, ovat itsessään ympäristöystävällistä ja ilmastoystävällistä lämmitystä toteuttavia laitteita. Saamamme ISO 14001 sertifikaatti osoittaa, että emme ainoastaan tarjoa asiakkaillemme ekologisesti kestäviä tuotteita ja ratkaisuja, vaan myös pyrimme resurssien kestävään käyttöön tuotannossamme – ja olemme sitoutuneet rajoittamaan omassa toiminnassamme ympäristövaikutuksia. Sertifikaatti on osoitus siitä, että ponnistelemme kestävän kehityksen puolesta.

ISO 14001 näkyy toiminnassamme seuraavasti

  • Huomioimme ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet kaikessa omassa toiminnassamme sekä tuotteissamme niiden koko elinkaaren aikana.
  • Parannamme asiakastyytyväisyyttä toimimalla kestävällä ja vastuullisella tavalla sekä tarjoamalla tehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuoteratkaisuja 
  • Noudatamme voimassa olevia, toimintaamme koskevia lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä. 
  • Noudatamme jätteiden lajittelussa paikallista, Keski-Savon alueen ohjeistusta, esimerkiksi jätepaperi kierrätetään sekajätteen mukana energiajätteeksi. 

 

Ympäristötavoitteitamme ovat

  • Kokonaisjätemäärän vähentäminen ja kierrätettävyyden lisääminen (esim. lähtevien pakkausten ympäristöystävällisyyden lisääminen)
  • Tuotteiden ympäristöystävällisyyden lisääminen edelleen (esim. siirtyminen ympäristöystävällisemmän kylmäaineen käyttämiseen)
  • CO2 päästöjen vähentäminen (kaasu- ja sähkökäyttöisten trukkien käyttäminen)

ISO 14001 sertifikaatti