Helsinki sallii energiakaivojen rakentamisen yleisille alueille

Gebwell Taurus maalämpöjärjestelmä

Helsingin kaupunki on ensimmäisenä kaupunkina Suomessa päättänyt sallia energiakaivojen poraamisen yleisille alueille. Yksityiset kiinteistöt voivat tietyn edellytyksin rakentaa osan energiakaivoistaan tai koko energiakaivokentän yleisille alueille.

Maalämpökaivon saa rakentaa yleisille alueille, mikäli esimerkiksi taloyhtiön omalla tontilla ei riitä tila. Ensisijaisesti kaivot tulee rakentaa omalle tontille, mutta tilan puutteessa kaivon porauksen voi kallistaa kaupungin viheralueen, katualueen tai kaupungin omistaman tontin puolelle. Viimeisenä vaihtoehtona voidaan myös osa tai kaikki energiakaivoista rakentaa yleiselle alueelle. Yleisillä alueilla sijaitsevista lämpökaivoista kaupunki perii 50 euron vuosivuokran per kaivo.

Helsingin kaupunki on jo aiemmin poistanut käytöstä maalämmön rakennusvalvonnan maksut ja perustanut oman tiimin antamaan ilmaista neuvontaa esimerkiksi maalämpöön liittymisestä.

Kaupungin tavoitteena on nostaa maalämmön osuutta kaupungin lämmityksestä. Maalämpö kattoi kaupungin kokonaislämmitysenergiasta vuoden 2021 lopussa 1,8 prosenttia ja tavoite on nostaa se 15 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.  Maalämmön suosio kasvoi viime vuonna erityisesti taloyhtiöiden parissa ja Helsinkiin porattiinkin viime vuonna 25 prosenttia enemmän energiakaivoja edelliseen vuoteen verrattuna. Yleisten alueiden avaamista energiakaivoille toivotaan nostavan maalämmön suosiota entisestään.

Maalämpökaivot yleisillä alueilla Helsingissä

Pikaopas maalämpökaivojen sijoittamiseen yleisille alueille Helsingissä

Neuvonta energiaremontteja suunnitteleville taloyhtiöille

Lähde: Helsingin kaupungin kotisivut hel.fi