Hyvä suunnittelu takaa kustannustehokkaan maaviilennyksen

Etenkin kesähelteillä monissa kiinteistöissä kärsitään painostavasta sisäilmasta. Kesäkuukausien käristyskupolia ja tukalaa oloa vastaan yritetään taistella tuulettimin ja viilennystornein – heikoin tuloksin. Tuulettimet ovat viilennysteholtaan olemattomia ja niiden käyttö aiheuttaa lähinnä vedosta johtuvia lihasjumeja sekä isomman sähkölaskun.

Maaviileällä voidaan sisäilman laatua parantaa huomattavasti järkevämmin ja energiatehokkaammin kuin tuulettamalla. Maaviilennys on pitkällä tähtäimellä edullisin tapa parantaa maalämpötalouden asumismukavuutta. Käytännössä maaviileä on käyttökustannuksiltaan alle 20 % koneellisen viilennyksen kustannuksista.

Maalämpötalouksissa ei kannata jättää hyödyntämättä maaviilennyksen mahdollisuutta, koska maalämpö ja maakylmä saadaan samasta lämpökaivosta.

”Lämpökaivossa kiertävä maaliuos soveltuu lämmön keräämisen lisäksi myös kiinteistön viilennykseen. Kun maalämpöjärjestelmään on kerran investoitu, on maaviileä sen jälkeen käytännössä lähes ilmaista”, kertoo Gebwellin myyntipäällikkö Heikki Immonen.

Maalämpöjärjestelmä tehokäyttöön viilennyksellä

Maaviileän hyödyntämiseen vaadittava kokoonpano on melko yksinkertainen. Kokonaisuudessaan maaviilennykseen tarvitaan maalämpökaivo ja kiertovesipumppu viilennysenergian tuottamiseen sekä puhallinkonvektori viilennyksen jakamiseen huoneilmaan.

Kun viilennys ja lämmitys hoidetaan samaa järjestelmää hyödyntäen, voidaanko maalämpöjärjestelmän avulla lämmittää ja viilentää yhtä aikaa?

”Kyllä näitä toimintoja pystytään ajamaan rinnakkain, koska viilennys ei ole riippuvainen lämmityksestä. Esimerkiksi märkätiloissa tai kodinhoitohuoneessa tarvitaan lämmitystä vuoden ympäri ja samaan aikaan viilennystä voidaan jakaa muihin tiloihin”, Heikki Immonen kertoo.

”Viilennyksen ohjaus tulee päätelaitteelta eli konvektorin termostaateista. Kun huoneilman lämpötila nousee vaikkapa 21–23 asteeseen, liuospumppu käynnistyy puhallinkonvektorin termostaatilta saatavan indikointitiedon perusteella”, Immonen kuvailee viilennyksen ohjausta.

Suunnittelulla säästetään selvää rahaa

Edullisinta maaviilennyksen hankkiminen on silloin, kun se toteutetaan jo rakennusvaiheessa, koska tällöin voidaan putkituksien läpiviennit, viilennyksen jakolaitteiden paikat ja koteloinnit suunnitella talon ehdoilla. Hyvin suunniteltu viilennys on sisustukseen täydellisesti istuva ja huomaamaton, kiinteistön arvoa nostava järjestelmä.

Ennen rakentamista tehty suunnittelu mahdollistaa myös erilaisten viilennyksen jakotapojen vertailun, silloin kun rakenteellisiin ratkaisuihin voidaan vielä vaikuttaa. Lämpökaivosta saatavaa viilennysenergiaa voidaan jakaa katto- tai seinämallisen puhallinkonvektorin kautta, lattiaputkiston kautta tai ilmanvaihtokonetta hyödyntäen.

Ilmanvaihdon kautta viilentäminen on mahdollista käytännössä vain uudiskohteissa, koska putkiston eristys ja kondenssivedenpoisto ulos tai viemäriin voidaan toteuttaa järkevästi vain ilmanvaihtoputkiston asennuksen yhteydessä.

”Uudiskohteisiin sopii mikä tahansa maaviilennyksen jakotapa, kunhan se on suunniteltu etukäteen”, Immonen painottaa.

Konvektori soveltuu saneerauskohteiden viilennykseen

Aina maaviilennyksen hankinta ei ole mahdollista etukäteen, mutta onneksi maaviileä voidaan toteuttaa myös jälkiasennuksena.

Saneerauskohteissa maaviilennys toteutetaan yleensä pintavetona. Itse asennus on suhteellisen helppoa myös jälkikäteen, mutta paikan valinta voi joskus olla hankalampaa. Puhallinkonvektorien paikat suunnitellaan huonetilaan, putket vedetään maalämpökaivolta jakolaitteille, asennetaan kiertovesipumppu ja tehdään sähkötyöt pumpulle ja konvektoreille. Lisäksi on huomioitava kondenssiveden poisto joko ulos tai viemäriin.

”Saneerauskohteessa konvektori on käytännössä ainut mahdollinen viilennyksen jakotapa, koska ilmanvaihtokoneen kautta viilentäminen vaatii aina kanaviston eristämisen solukumilla kondensoimisen estämiseksi. Oikein mitoitetulla konvektoriviilennyksellä voidaan isompaankin kiinteistöön saada riittävä viilennys”, Heikki Immonen sanoo.

Useissa maalämpösaneerauskohteissa maaviilennyksen jakelun hoitaa seinämallin puhallinkonvektori. Tutustu Gebwellin viilennyskonvektoriin.

Asumismukavuutta vuosikymmeniksi muutaman tuhannen euron investoinnilla

Viilennyksen vaikutus asumismukavuuteen on kiistaton ja mm. monelle kuumasta asunnosta kärsivälle ikäihmiselle viilennys voi olla myös terveyskysymys. Oli viilennyksen tarve mikä tahansa, viilennykseen investointia kannattaa harkita.

”Jos maaviilennys toteutetaan rakennusvaiheessa, sen kustannus uudisrakennukseen hankittaessa on noin pari tonnia. Jos viilennys hankitaan jälkikäteen, kustannukset voivat olla hyvinkin kaksinkertaiset”, Immonen vertailee.

Mikäli saneerauskohteeseen halutaan toteuttaa viilennys, kumpi on kannattavampaa – maaviileän vai ilmalämpöpumpun hankinta?

”Maakylmän hankkiminen maalämpötalouteen jälkeenpäin maksaa vähintään ilmalämpöpumpun hinnan verran. Periaatteessa kumpaakin vaihtoehtoa kannattaa punnita hankintaa tehdessä – asennuspaikasta riippuen joissakin tapauksissa ilmalämpöpumppu voi olla kustannustehokkaampi ratkaisu”, Heikki Immonen arvioi.

Hanki maaviilennys osaksi maalämpöjärjestelmääsi

Gebwellin jälleenmyyjät tarjoavat halutessasi maalämpöjärjestelmän maaviilennyksellä varustettuna avaimet käteen -toimituksena, joka sisältää lämpökaivon porauksen sekä käyttövalmiin maalämpöjärjestelmän asennettuna. Lisäksi asennukseen kuuluu lämmitysjärjestelmän käyttöönotto sekä käytönopastus.