Investointi- ja kehittämishanke käynnistynyt

Gebwell Oy:ssä on käynnistynyt uusi EU:n osittain rahoittama investointi- ja kehityshanke, joka jatkuu vuoden 2026 loppuun. Tämän hankkeen aikana toteutetaan merkittäviä parannuksia ja sijoituksia sekä myyntiin että tuotantoon. Hanke luo perustan tulevalle kasvulle kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää korkealaatuinen, kansainväliset vaatimukset täyttävä tuotantoympäristö, jossa otetaan jatkuvasti huomioon kasvavat vaatimukset tuotteiden laadun ja ympäristöasioiden suhteen.

 

Lue lisää ja seuraa hanketta kehityshankkeet sivulla