Kaukolämmön mitoituslämpötilan laskeminen on askel kohti puhtaampaa tulevaisuutta

Kaukolämmön tuotantoa halutaan muuttaa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Energiateollisuus ry onkin linjannut, että seuraava konkreettinen askel on kaukolämpöverkoissa kulkevan veden mitoituslämpötilan alentaminen 90 asteeseen.

Kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Suomessa ja tuotannosta jo yli puolet on ilmastoneutraalia. Kaukolämmön tuottamat päästöt ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa puoleen ja tulevat vielä vähenemään kolmannekseen nykyisestä seuraavan 10 vuoden aikana.

Kaukolämpöön liitettävien rakennusten lämmönjakokeskusten mitoituslämpötilana käytetään 1970-luvulla laadittua suositusta, joka on 115 astetta. Energiateollisuus ry on linjannut ja päivittänyt kaukolämmityksen määräyksiä siten, että kaukolämmön tuloverkon mitoituslämpötila laskee 115 asteesta 90 asteeseen.

Tulolämpötilan laskeminen tuo hyötyjä

Uudet määräykset tarkoittavat, että Suomen kaukolämpöjärjestelmä hyötyy tulolämpötilan laskusta ja sillä on nykyisen lämmöntuotannon hyötysuhdetta parantava vaikutus. Mitoituslämpötilan alentaminen mahdollistaa muun muassa, että hukkalämpöjä ja uusiutuvia enegianlähteitä, kuten aurinkoenergiaa ja geotermistä energiaa, pystytään paremmin hyödyntämään kaukolämpöverkoissa. Kaukolämpöverkon, tai osan kaukolämpöverkosta, lämpötilan laskeminen edesauttaisi, että yhä suurempi osa kaukolämmöstä voitaisiin tuottaa ilman hiilidioksidipäästöjä tuottavaa polttamista.

Uudet määräykset asteittain käyttöön

Matalampi mitoituslämpötila on tärkeässä roolissa, kun Suomen kaukolämpöjärjestelmää kehitetään kohti puhtaampaa – eli energiatehokkaampaa ja älykkäämpää kaukolämpöä.

1.5.2022 lähtien on toimitettu uusien mitoituslämpötilojen mukaan mitoitettuja kaukolämmönjakokeskuksia. Syyskuun alusta alkaen toimitettavat pientalokeskukset on myös mitoitettu uusiin lämpötiloihin. Kaukolämpöyhtiöt ottavat uudet mitoituslämpötilat asteittain käyttöön, pitkällä siirtymäajalla. Jotkut energiayhtiöt pystyvät ottamaan uudet matalammat kaukolämpöverkostojen mitoituslämpötilat käyttöön aiemmin kuin toiset.

Gebwellin lämmönjakokeskukset toimivat matalimmalla lämpötiloilla

Kaukolämmön mitoituslämpötilan laskeminen ei vaikuta Gebwellin asiakkaiden arkeen. Uuden sukupolven älykkäät ja edistykselliset Gebwell Smart lämmönjakokeskuksemme sekä myös G-Power-lämmönjakokeskuksemme toimivat matalimmalla lämpötiloilla moitteetta ja kuten tähänkin asti.

Moderni lämmönjakokeskus parantaa kaukolämmön energiatehokkuutta

Kun sinulla tulee eteen kaukolämmönjakokeskuksen uusiminen, suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä. Matalamman verkostolämpötilan uudella aikakaudella lämmönjakokeskuksen hankkiminen tai uusiminen tulee suunnitella huolella, jotta lämmönjakokeskus ja lämmitysverkon lämpötilat saadaan mitoitettua todellisen tarpeen mukaan. Kaukolämmön toimittajat yleensä pystyvät auttamaan oikean mitoitustehon määrittelyssä tarkastelemalla aiempia huippukulutuksia.

Tällä tavoin vältetään laitteiden ylimitoitus ja saadaan paras mahdollinen energiatehokkuus – päästään nauttimaan enemmän puhtaasta lämmöstä.

Avustusta kaukolämpölaitteiston uusimiseen ARA:lta

Hallitus hyväksyi 25. elokuuta 2022 asetuksen avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi.  Avustuksen tarkoituksena on vauhdittaa vihreää siirtymää ja lisätä huoltovarmuutta.

Avustusta voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta arviolta lokakuusta 2022 alkaen ja sitä voi saada kaikkiin asuinrakennuksiin, myös pientalojen ja vuokratalojen omistajat. Avustusta saa, jos kiinteistö sijaitsee alueelle, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista.

Avustusta voi saada kustannuksiin, jotka aiheutuvat kaukolämpölaitteiston poistamisesta ja korvaamisesta laitteistoilla, joiden kaukolämmön tulolämpötila on enintään 90 celsiusastetta. Myös samalla tehtävät uuden laitteiston tasapainotus ja säätö ovat avustuskelpoisia.

Avustuksen määrä vaihtelee pientaloille myönnettävästä 2000 eurosta asuinkerrostaloille myönnettävään 4000 euroon kaukolämpöjärjestelmää kohden. Tasapainotukseen ja säätöön myönnettävä avustus pientaloille myönnettävästä 500 eurosta asuinkerrostaloille myönnettävään 2000 euroon.

Lue lisää avustuksesta täältä.

Tutustu Gebwellin älykkäisiin ja energiatehokkaisiin kaukolämmönjakokeskuksiin >>

Asiasta muualla:

Ympäristöministeriön tiedote 25.8 avustuksesta