Lämmityskausi alkaa, on aika tarkastaa lämmityslaitteet

Talvi lähestyy ja lämmityskausi on aluillaan. Koostimme alle, mitä tarkistustoimenpiteitä kaukolämmöllä tai maalämöllä lämmitettävässä kodissa ja teknisessä tilassa kannattaa tehdä, jotta lämmintä riittää ja lämmitys toimii optimaalisesti ja kustannustehokkaasti.

Patteriverkostolla lämmitettävissä kiinteistöissä on syytä tarkistaa pattereiden ilmaustarve. Ilmaus takaa, että patteri lämmittää täydellä teholla. ”Mikäli patteri ”lorisee” tai ei lämpene kunnolla, on se ilmauksen tarpeessa,” neuvoo tuotantojohtaja Olli Koponen Gebwell Oy:stä.

Patteri ilmataan kääntämällä ilmausruuvia varovasti vastapäivään. Ilmaruuvi suljetaan, kun ilman tulo loppuu ja veden tulo alkaa.

Kaukolämpötaloissa muutama tarkistus riittää

Kaukolämmöllä lämmitettävissä taloissa voidaan elellä lämmityksen suhteen huolettomasti eikä lämmityskauden alku vaadi asukkaalta suuria toimenpiteitä.

”Kaukolämmönjakokeskukset ovat käytännössä lähes huoltovapaita. Teknisessä tilassa kannattaa kuitenkin tarkistaa pari asiaa lämmityskauden alussa. Jos kesäsulku on kesän alettua laitettu kiinni, niin se pitää luonnollisesti avata. Monet Gebwell Oy:n tekniseen tukeen tulleet puhelut lämmityksen riittämättömyydestä, on ratkaistu tällä yksinkertaisella, mutta tärkeällä neuvolla,” kertoo Koponen.

Mikäli säätimeen on tehty kesällä säätöarvojen muutoksia, palauta säädin takaisin lämmitysasentoon.

Lisäksi kannattaa tarkistaa lämmitysverkoston paine. ”Yleisenä nyrkkisääntönä voisi pitää, että lämmitysverkoston paineen tulisi olla noin barin korkeampi kuin paisunta-astian esipaine. Toki verkoston paine tulee aina varmistaa kiinteistökohtaisesti,” jatkaa Koponen.

Lämmitysverkoston paineen näkee verkoston painemittarista. Mikäli tarvetta, verkoston painetta saadaan nostettua avaamalla lämmityspiirin täyttöventtiili. Kun paine on halutussa kohdassa, suljetaan täyttöventtiili.

G-Power 2/100 pientalokeskuksesta lämmitysverkoston paineen voi tarkistaa oikean yläkulman mittarista. Kesäsulku sijaitsee lämmityssiirtimen alapuolella alhaalla oikealla.

 

Maalämpöpumpun toiminnan optimointi leikkaa energian kulutusta

Myöskään maalämpöpumpulla lämmitettävissä kiinteistöissä ei ole tarvetta suurille toimenpiteille talven lähestyessä, muutama pieni tarkistus riittää. Näin varmistetaan, että maalämpöpumppu toimii mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Maalämpöjärjestelmästä kannattaa tarkistaa lämmitysverkoston paineen lisäksi myös keruupiirin paine. Paineistetun keruupiirin paineen tulisi olla 1,5 baria. Lämmitysverkon painetta saa nostettua täyttöventtiiliä avaamalla. Tunnistat täyttöventtiilin kahdesta peräkkäisestä venttiilinkahvasta samassa venttiilirungossa. Mikäli keruupiirin paine on laskenut ja kiinteistössä on paineistettu keruupiiri, nesteen lisääminen tehdään ulkoisen täyttöpumpun avulla. Voit pyytää tähän apua huolto- tai asennusliikkeeltä.

Mikäli järjestelmässä on paineistamaton keruupiiri, tulee piirin nestemäärä tarkistaa muovisesta avopaisunta-astiasta. Nestepinta tulee olla 2/3 osaa täynnä. Jos nestemäärässä on vajausta, tulee järjestelmää täyttää paisunta-astian päässä olevasta venttiilistä. Nesteen tulee olla järjestelmässä käytettyä nestettä. Paineistun keruupiirin tunnistaa punaisesta paisunta-astiasta (ks. alla oleva kuva) ja painemittarista. Mikäli et ole varma, onko järjestelmänne keruupiiri paineistettu vai paineistamaton, käänny huolto- tai asennusliikkeen puoleen.

Maalämpöjärjestelmän keruupiirin ja lämmitysverkoston paineen voi tarkastaa asennusryhmän mittareista.

 

Mikäli kyseessä on vastikään asennettu maalämpöpumppu keruupiirin ja lämmitysverkoston suodattimet kannattaa tarkistaa mahdollisten asennuksen jäljiltä jääneiden roskien varalta ja tarvittaessa puhdistaa ennen ensimmäistä lämmityskautta. Katso ohjevideomme suodattimien puhdistamisesta Youtubesta

”Yksi tärkeä maalämpöpumpun kustannustehokkuuteen vaikuttava toimenpide on huonekohtaisten termostaattien asetusten tarkistaminen. Termostaatit tulisi asettaa korkeimmalla mahdolliselle lämpötilalle. Näin taataan, että maalämpöpumppu ohjaa lämmitystä. Antamalla maalämpöpumpun ohjata lämmitystä vältetään tilanne, että maalämpöpumppu syöttää tietyn lämpöistä vettä lämmitysverkostoon ja huonetermostaatit pyytävät toista eli mahdollisesti rajoittavat lämmitystä. Maalämpöpumpun ohjatessa lämmitystä, se toimii mahdollisimman tehokkaasti ja parhaalla mahdollisimmalla hyötysuhteella,” Gebwell Oy:n tuotekehityspäällikkö Jari Tarkiainen neuvoo. Mikäli jokin huone halutaan pitää muita tiloja viileämpänä, ohjataan sen lämmitystä huonetermostaatilla eli asetetaan se haluttuun lämpötilaan.

Julkaistu 22.9.2020, päivitetty 12.9.2022