Lämpöpumppuja myydään kuin häkää, mutta osaajista on pulaa

Kallistuvat hinnat ja energiakriisi ovat saaneet suomalaiset kiinnostumaan lämmitysmuodon vaihtamisesta kustannus- ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Lisääntynyt kysyntä on täyttänyt tilauskirjat, mutta alan tulevaisuutta varjostaa huoli lämpöpumppuihin erikoistuneiden ammattilaisten riittävästä määrästä. Asia tuli ilmi Gebwellin tekemästä kyselytutkimuksesta.

Puhtaan lämmön tulevaisuus -tutkimuksessa nousi esille kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijoiden huoli alan osaajien riittämisestä. Tutkimuksen mukaan erilaisten hybridijärjestelmien ennustetaan yleistyvän kiinteistöjen lämmityksessä ja jäähdytyksessä tulevaisuudessa. Järjestelmien monimutkaistuessa niiden huoltoon ja asennukseen tarvitaan koko ajan enemmän osaajia.

”Ammattilaisista on jo nyt pula, ja kaikki merkit osoittavat, että heitä tarvitaan tulevaisuudessa lisää. Opintopaikkoja pitäisi ehdottomasti lisätä, jotta voidaan turvata tarvittava määrä lämpöpumpputekniikkaan perehtyneitä osaajia. Uusien lämpöpumppujen lisäksi tarvetta kasvattaa niiden uusimismarkkinat”, Gebwellin varatoimitusjohtaja Petrus Monni toteaa.

Lämmitystavat muutoksessa

Gebwellin teettämään tutkimukseen vastanneista kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisista puolet suunnitteli hallinnoimiinsa kohteisiin lämmitystavan muutosta. Jatkuvasti esillä oleva energiakriisi on saanut myös taloyhtiöt ja omakotitaloasujat pohtimaan omaa lämmönlähdettään, minkä vuoksi kiinnostus uusiin ratkaisuihin on edelleen vahvassa kasvussa. Eniten kiinnostusta on lämpöpumppuihin perustuviin ratkaisuihin.

Tutkimuksen mukaan kiinteistöissä on halukkuutta vaihtaa nykyinen lämmitysmuoto maalämpöön. Omakotitaloasujista puolestaan erityisesti maakaasulla tai öljyllä lämmittävät etsivät vaihtoehtoja. Vaikka toimitusajat menevät nyt pitkälle ensi kevääseen, niin tilanne on itseasiassa kahtalainen. Hintoja kovasti nostaneet kaukolämpöyhtiöt ajavat taloyhtiöitä pois kaukolämmöstä maalämpöön, mutta taloyhtiöiden investointihaluja hillitsee korkojen nousu.

”Sähkön hinta on myös paikoin hillinnyt lämpöpumppuinvestointeja, sillä ne tarvitsevat sähköä. Tämä on varmasti hetkellinen kehitys. Yleinen arvio on, että sähkön hinta ei tule olemaan korkealla tasolla hamaan tappiin, vaan sähköpula koskee vain tätä talvea ja ensi talveen mennessä tilanne ratkeaa”, Monni uskoo.

Lämmitysratkaisu on pitkän tähtäimen investointi

”Energiapäätöksiin tuntuu vaikuttavan yllättävän paljon kulloinenkin vallitseva olosuhde, esimerkiksi kaukolämmön yhtäkkinen iso hinnankorotus, mutta lämmitysratkaisut tehdään aina 15–20 vuodeksi eteenpäin”, Monni muistuttaa.

Ratkaisua on siis tarkasteltava monelta kantilta pitkän aikavälin investointina. Viime vuodet ovat osoittaneet, että yllättäviin ja täysin ennustamattomiin muutoksiin on myös varauduttava. Tulevaisuuden lämmitystapoja ovat vähäpäästöiset, kustannustehokkaat ja teknisesti varmoiksi todetut vaihtoehdot kuten kaukolämpö ja lämpöpumput. Tutkimukseen vastanneet ammattilaiset uskovatkin eri lämmönlähteitä käyttävien pumppujen yleistyvän.

Puhtaan lämmön tulevaisuus -kyselytutkimuksessa selvitettiin kiinteistöpäälliköiden ja -managereiden, isännöitsijöiden ja LVI-suunnittelijoiden näkemyksiä kiinteistöjen lämmitysratkaisuista tulevaisuudessa. Puhelinhaastatteluina tehdyn tutkimuksen toteutti Innolink Oy kesä–elokuussa 2022. Siihen vastasi kaikkiaan 151 ammattilaista eri puolilta Suomea.

Kyselytutkimuksen raporttiin voi tutustua täällä

Aiheeseen liittyviä kuvia median käyttöön löytyy täältä

Lisätietoja

varatoimitusjohtaja Petrus Monni, Gebwell
0400 897 484, petrus.monni@gebwell.fi

Petrus Monni, Gebwell Oy:n varatoimitusjohtaja
Gebwell Oy:n varatoimitusjohtajan Petrus Monnin mukaan lämpöpumppujen kysyntä on suurta, mutta huolena on lämpöpumppuihin erikoistuneiden ammattilaisten määrä.