Ratkaisumalleja kaukolämmön jäähtymän tehostamiseksi

Pääasiallinen ero verrattuna useimmissa lämmönjakokeskuksissa käytettyyn standardiratkaisuun on suoran yhteyden puuttuminen ensiöpuolen ja lämmityspiirissä käytetyn lämmönsiirtimen välillä, sekä kahden yksivaiheisen lämmönsiirtimen hyödyntäminen käyttöveden tarpeisiin.

Lämmityskauden ulkopuolella ensiöpuolen virtaus johdetaan molempien vaiheiden (lämmönsiirtimien) kautta ilman lämmityssiirtimen osallistumista. Käyttöveden toinen vaihe lämmittää veden haluttuun lämpötilaan, joka sekoitetaan lämpimän käyttöveden kierron kanssa.Käyttöveden pääasiallinen lämmitys tapahtuu ensimmäisessä vaiheessa, jossa kylmä vesi lämmitetään vähintään lämpimän käyttöveden kierron lämpötilaan. Tämän ratkaisun lisäetu on kolmitieventtiilin käyttö, joka mahdollistaa toisen vaiheen ohittamisen, jos kierrätyslämpötila on riittävän korkea.

Tilanne muuttuu talvikaudella, kun lämmityssiirrin kytketään järjestelmään. Lämmön kysynnän mukaan käyttövesisiirtimen ensimmäisen ja toisen vaiheen välillä oleva säätöventtiili suljetaan, jolloin lämmitysverkon vesi lämmitetään käyttövesisiirtimen toisen vaiheen paluusta. Lämmityssiirtimen jälkeen kaukolämpövesi johdetaan käyttöveden ensimmäisen vaiheen siirtimeen.

Tällainen ratkaisu mahdollistaa lämmön huomattavasti tehokkaamman käytön ja paluulämpötilan alentamisen lämmönjakokeskukselta. Tämäntyyppinen ratkaisu toimii parhaiten perinteisessä patterilämmityksessä, jossa lämpötilat ovat yli 50 astetta.

Yllä kuvatussa järjestelmässä käytetään samankaltaisia lämmönsiirtimiä kuin normaalistikin lämmönjakokeskuksissa. Perustavanlaatuinen ero on, että lämmityspiirin lämmittämiseen voidaan käyttää käyttövesisiirtimen toisen vaiheen paluulämpötilaa jäähtymän tehostamiseksi.

Lämmityskauden ulkopuolella ensiöpuolen virtaus johdetaan käyttövesisiirtimen molempien vaiheiden kautta ilman virtausta lämmityssiirtimen läpi. Käyttöveden lämmityksen toinen vaihe lämmittää veden haluttuun lämpötilaan, joka sekoitetaan lämpimän käyttöveden kierron kanssa. Pääasiallinen käyttöveden lämmitys tapahtuu siirtimen ensimmäisessä vaiheessa, jossa kylmä vesi lämmitetään vähintään lämpimän käyttöveden kierron lämpötilaan.

Talvikaudella lämmityssiirrin lisätään järjestelmään, ja sitä voidaan syöttää kahdesta lähteestä, joko suoraan kaukolämpöverkosta tai käyttövesisiirtimen toisen vaiheen paluusta.

Tässä ratkaisussa lämmityssiirtimen paluuvirtaus johdetaan suoraan kaukolämmön paluuverkkoon. Tämäntyyppinen asetelma soveltuu parhaiten lattialämmitysjärjestelmiin, jossa vesi palautetaan kaukolämpöverkkoon noin 30 asteen lämpötilassa.