SCOP vai COP? Ota tehojen vertailun keskeiset termit haltuun!

Mikä on COP ja SCOP -hyötysuhteiden ero? Lämmitysalan ammattilaisten kieli vilisee tukuittain termejä ja lyhenteitä, jotka eivät välttämättä heti aukea tavalliselle maalämpöpumpun omistajalle. Tutustu alan keskeisimpiin käsitteisiin ja pysyt kärryillä lämmitysjärjestelmien tehojen vertailussa.

 

Energiantarve

Talon ja käyttöveden lämmittämiseen yhden vuoden aikana kuluva kilowattituntimäärä (kWh). Energiatarpeeseen lasketaan mukaan kaikkien kodin sähkölaitteiden kuluttama sähkö.

Sähkölämmitteisen omakotitalon suuntaa antava energiantarvejakauma voisi olla esimerkiksi: lämmitys 52 %, taloussähkö 28 % ja lämmin käyttövesi 20 %. Maalämpöomakotitalossa lämmitys ja lämpimän käyttöveden valmistus vie tyypillisesti 60 % energiasta ja taloussähkö loput.

Maalämpöpumpun tehontarve

Tehontarve on maksimaalinen kilowattimäärä, joka tarvitaan rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen vuoden kylmimpänä päivänä.

Maalämpöpumpun nimellisottoteho

Maalämpöpumpun käyttämän sähkön sähköverkosta ottama teho (kW) nimellisolosuhteissa. Esimerkiksi Gebwell Aries 6 -invertterimaalämpöpumpun nimellisottoteho (0°/35°) on 0,78 ja Aries 12 -maalämpöpumpulla nimellisottoteho (0°/35°) on 1,36.

(0°/35°) tarkoittaa, että esimerkkien ottotehot on laskettu olosuhteissa, jossa lämmönlähteen eli keruupiirin lämpötila on 0 astetta ja lämmityspiiriin lähtee lämpöpumpulta 35-asteinen vesi.

Maalämpöpumpun lämmitysteho

Lämmitysteho eli maalämpöpumpun antoteho mitoitetaan rakennuksen lämmitystarpeen mukaan joko osatehoiseksi tai täystehoiseksi.

Osatehoinen maalämpöpumppu

Osatehomitoitettu lämpöpumppu jaksaa lämmittää taloa kohtuullisilla pakkassäillä. Kovimmilla pakkassäillä pumpun sisään rakennetut lämmitysvastukset tuottavat kovimmilla pakkasilla tarvittavan lisälämmön. Kun hankitaan osatehoinen maalämpöpumppu, tarvittavan sähköenergian määrä kasvaa ja tämä vähentää energiakaivon syvyyttä vain vähän. Lämmitysjärjestelmää hankittaessa on hyvä tutkia maalämpöpumpun mitoituksen vaikutuksia kokonaiskustannuksiin.

Täysitehoinen maalämpöpumppu

Täysitehoiseksi mitoitettu lämpöpumppu on teholtaan riittävä kiinteistön lämmitykseen myös kovilla pakkasilla ilman, että lisälämpöä tarvitsee tuottaa sähkövastuksilla.

SFS-EN 14511

Suomen Standardoimisliiton julkaisema SFS-EN 14511 on standardi, jonka määrittelemien periaatteiden mukaan tehdään huonetilojen lämmitykseen ja viilennykseen tarkoitettujen lämpöpumppujen energialaskenta. Lämmityslaitteiden lämpökerroin eli COP lasketaan tämän standardin mukaisesti.

Lämpökerroin (COP, Coefficient Of Performance)

COP-luku eli lämpöpumpun lämpökerroin kulkee kansan suussa usein terminä hyötysuhde. COP kertoo kulutetun ja tuotetun energian suhteen. Ilmalämpöpumpun hyötysuhde COP ilmaisee, kuinka tehokkaasti kulutettu sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi.

Laskukaava:

Maalämpöpumpusta saatava lämmitysteho (kW) / maalämpöpumpun kuluttama sähköteho (kW) = COP

Esimerkiksi COP 5 tarkoittaa, että 1 kW sähkön ottoteholla saadaan tuotettua 5 kW lämpötehoa. Mitä korkeampi luku on, sitä energiataloudellisempi laite on kyseessä.

COP-arvo saadaan tekemällä mittaukset +7 asteen lämpötilassa. Tästä johtuen COP ei yksistään anna luotettavaa tietoa lämmityslaitteen toimivuudesta vaikkapa pakkassäässä. COP-lukujen vertailussa kannattaa varmistaa mitä standardia ja olosuhteita laskennassa on käytetty. Aikaisemmin käytössä ollut SFS-EN 255 -standardi antaa paremman COP-arvon kuin virallisella SFS-EN 14511 -standardilla tehdyt laskelmat.

Esimerkiksi Gebwell Aries -invertterimaalämpöpumpun COP (0 °/ 35°) on 4,8.

Lämmityskauden lämpökerroin (SCOP, Seasonal Coefficient of Performance)

SCOP eli lämmityskauden lämpökerroin kertoo maalämpöpumpun hyötysuhteen selkeämmin kuin COP, koska se ottaa huomioon lämmityskausien vaihtelut.

SCOP lasketaan neljälle eri lämmityskaudelle, koska laskennassa sovellettavat lämpötilavälit, perusmitoituksen lämpötilat ja mitoituskuormat ovat kausikohtaisia. Lisäksi maalämpöpumppujen lämpökerrointen laskennassa huomioidaan maantieteelliset ilmastovyöhykkeet. Pohjois-Euroopassa lämmityskauden lämpökertoimen laskenta perustuu Helsingin ilmasto-olosuhteisiin.

Esimerkiksi Gebwell Aries 6 -invertterimaalämpöpumpun SCOP (0 °/ 35°) on 5,6. Aries 12 -maalämpöpumpun vastaava SCOP-arvo on 5,8.

SCOP vs. COP

Näistä kahdesta hyötysuhdelukemasta SCOP-luku on luotettavampi mittari lämmityslaitteiden tehokuuden vertailuun. SCOP antaa realistisemman vaihteleviin lämmityskausiin perustuvan käsityksen hyötysuhteesta, joka helpottaa maalämpöpumppujen vertailua eri valmistajien välillä sekä saman valmistajan eri mallisten maalämpöpumppujen vertailua.

Perehdy tarkemmin laajempaan maalämpösanastoomme täällä »