Avustus kaukolämpölaitteiston uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuvaksi

ARA avustus kaukolämpöön
Avustuksen suuruus

Asuinkiinteistön kaukolämpölaitteiston uusimiseen voi hakea tukea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta. Uuden laitteiston tulee soveltua matalalämpötilaiseen kaukolämpöverkostoon.

Avustusta voidaan myöntää laitteiden uusimiseen sekä samalla tapahtuvaan lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen. Avustuksen määrä riippuu kiinteistötyypistä, omakotitalon järjestelmän vaihtoon on mahdollisuus saada avustusta 2000 € ja tasapainotukseen ja säätöön 500 €. Rivitalon kaukolämpöjärjestelmän uusimiseen vastaavat summat ovat 3000 € ja 1000 € ja kerrostalon 4000 € ja 2000 €.

  • Avustusta voi hakea vähintään puolet vuodesta aktiivisessa käytössä olevan asuinrakennuksen, omakotitaloista kerrostaloihin, korjaustoimenpiteisiin.
  • Avustuksen hakee kiinteistönomistaja, joita voivat olla yksityishenkilöt, taloyhtiöt, asunto-osuuskunnat, vuokrataloyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt sekä muut Y-tunnukselliset taloudelliset toimijat.
  • Avustusta voidaan myöntää asuinrakennuksen olemassa olevan kaukolämpölaitteiston poistamisesta ja uusimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin sekä samassa yhteydessä tehtäviin lämmitysjärjestelmän tasapainotukseen ja säätöön.
  • Uuden kaukolämpölaitteiston on sovelluttava enintään 90 asteiseen (celsius) kaukolämmön tuloveteen. Asuinkiinteistön on sijaittava alueella, jolla laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan alentamista.
  • Avustusta myönnetään vain kerran saman laitteiston korjaustoimenpiteisiin ja sitä myönnetään vain mikäli saman korjaustoimenpiteen kustannuksiin ei ole myönnetty jotain muuta julkista tukea. Avustushakemus liitteineen on jätettävä ARA:lle ennen toimenpiteiden aloittamista.

Avustuksen määrä määräytyy talotyypin mukaan, esim. omakotitalon kaukolämpölaitteiston uusimiseen voi saada tukea 2000 € ja samalla tapahtuvaan järjestelmän tasapainotukseen ja säätöön 500 €.

Kerrostalon vastaavat avustussummat ovat 4000 € ja 2000 €.

 

Toimenpide

Rakennustyyppi

Kaukolämpölaitteiston uusiminen Järjestelmän tasapainotus ja säätö
Omakoti-, pari- ja ketjutalo 2000 € 500 €
Rivitalo 3000 € 1000 €
Kerrostalo 4000 € 2000 €

1. OTA YHTEYTTÄ KAUKOLÄMPÖYHTIÖÖSI

Avustushakemuksen liitteeksi tulee liittää Kaukolämpöyhtiön lausunto, jolla kaukolämpöyhtiö vahvistaa kiinteistön sijaitsevan alueella, jossa laitteiston uusiminen edesauttaa matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymistä.

2. PYYDÄ TARJOUS KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSTÄ

Pyydä tarjous tästä »  – välitämme tarjouspyyntösi Gebwell jälleenmyyjälle, jolta saatte tarjouksen kaukolämmönjakokeskuksen uusimisesta.

Avustushakemuksen liitteeksi tulee urakoitsijalta saada selvitys, että uusi kaukolämpölaitteisto mahdollistaa avustuksen mukaisen matalalämpötilaisen kaukolämmön käytön, ja tehdäänkö vaihdon yhteydessä laitteiston tasapainotus ja säätö.

Gebwell Oy:n valmistamat G-Power kaukolämmönjakokeskukset ovat kaikki soveltuvia matalalämpötilaiseen kaukolämpöverkkoon liittämiseksi.

3. HAE AVUSTUSTA ARA:LTA
Avustusta voi hakea sähköisesti ARA:n sivujen kautta tai paperilomakkeella:

Lue lisää ARA:n sivuilta

Kaukolämmönjakokeskuksen käyttöikään vaikuttaa käyttötapa ja olosuhteet ja tarkkaa teknistä elinikää on vaikea määritellä etukäteen. Mikäli kiinteistönne kaukolämmönjakokeskus on 15-20 vuoden ikäinen, kannattaa laitteen uusimista harkita. Yli 20 vuotta vanhan laitteiston käyttö- ja ylläpitokustannukset kasvavat, ja sen uusiminen voi olla järkevää myös luotettavuuden ja toimivuuden kannalta. Uusimalla kaukolämpölaitteisto modernilla laitteistolla, jossa on nykyaikaiset säätölaitteet ja energiatehokkaat kiertovesipumput, tuo yleensä myös säästöjä lämmityskustannuksiin.

Toiminnassa oleva kaukolämmönjakokeskus on monesti mitoitettu kiinteistön rakennusvaiheessa, jolloin mitoitus on tehty arviolaskennan mukaan. Lämmönjakokeskusta uusittaessa päästään laitteisto mitoittamaan ja säätämän kiinteistön todellisen kulutuksen mukaan.

Monesti ajatellaan, että kaukolämmönjakokeskuksen voi vaihtaa vain lämmityskauden ulkopuolella, mutta lämmönjakokeskus voidaan uusia myös talvella, kunhan vaihto suunnitellaan huolellisesti. Lue blogiartikkelimme kaukolämpölaitteiston uusimisesta talvella.

Valmistamissamme G-Power lämmönjakokeskuksissa käyttämämme kiertovesipumput ovat A-energialuokan pumppuja. Tutustu G-Power kaukolämmönjakokeskuksiin.

Energiateollisuus ry on linjannut ja päivittänyt kaukolämmityksen määräyksiä siten, että kaukolämmön tuloverkon mitoituslämpötila laskee 115 asteesta 90 asteeseen. Mitoituslämpötilan pudottaminen mahdollistaa tulevaisuudessa kaukolämpöverkon toimintalämpötilojen laskemisen, mikä parantaa energiatehokkuutta ja mahdollistaa monipuolisemmat lämmönlähteet.

Matalampilämpötilaisen kaukolämpöverkoston veden valmistaminen kuluttaa vähemmän polttoaineitta, pienentää ilmastopäästöjä sekä mahdollistaa matalalämpötilaisten lämmönlähteiden, kuten hukkalämpöjen, kilpailukyvyn kaukolämmön polttoaineena.

Kiinteistön omistajalle kaukolämmön tuottaminen matalalämpötilaisilla ei-fossiilisilla lämmönlähteillä, jotka eivät aiheuta ilmastopäästöjä, tarkoittaa pienempiä lämmityslaskuja.

Lue artikkelimme asiasta: Kaukolämmön mitoituslämpötilan laskeminen on askel kohti puhtaampaa tulevaisuutta