Usein kysyttyä lämpöpumpun pörssisähköohjauksesta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin pörssisähköohjauksesta.

Pörssisähköohjauksen avulla lämpöpumpun lämmitystoimintoa voidaan ohjata edullisempiin sähkönostotunteihin, ja pois kalliista sähkönhuippukulutusajoista. Jotta ominaisuudesta saa täyden hyödyn, tulee asiakkaalla olla myös voimassa oleva pörssisähkösopimus.

Gebwell Smart pörssisähköohjaus pyrkii optimoimaan lämpöpumpun toimintaa perustuen sähköpörssin tuntikohtaiseen spot-hintaan. Pohjoismaissa sähköpörssiä ylläpitää Nordpool. Yksinkertaisuudessaan ohjaus pyrkii varastoimaan lämpöä kiinteistöön päivän halvimpina tunteina ja kalleimpina tunteina kuluttamaan varastoitua energiaa. Pörssisähkö ohjaus toimii parhaiten kiinteistöissä, joissa lämpöä pystytään hyvin varastoimaan kuten lattialämmitteiset talot.

Lämpöpumppu tuottaa lämmitysvettä kiinteistön lämmitysverkostoon menoveden asetusarvon perusteella. Menoveden asetusarvon ollessa korkeampi kuin menoveden lämpötila, laitteen ohjauslogiikka nostaa kompressorin nopeutta, kunnes menoveden lämpötila on sama kuin menoveden asetusarvo. Toisaalta, kun menoveden asetusarvoa lasketaan, ohjaa lämpöpumpun ohjauslogiikka kompressorin nopeutta alas ja voi jopa sammuttaa kompressorin. Pörssisähköohjaus säätää lämpöpumpun menoveden asetusarvoa eli käytännössä menoveden asetusarvoa lasketaan, kun sähkön hinta on korkea ja nostetaan, kun sähkönhinta on matala. Kehittämämme pörssisähköohjaus pyrkii kuitenkin minimoimaan kompressorin sammumis- ja käynnistyskerrat.

Gebwell Smart pörssisähköohjauksella vaikutetaan lämpöpumpun lämmitystoimintoon. Lämpimän käyttöveden lämmittämisen pörssisähköohjaus ei ole mahdollista Gebwell Smart pörssisähköohjauksella.

Todennäköistä on, että pörssisähkön mukaan optimoitu lämpöpumpun ohjaus pienentää sähkölaskuasi, mutta tätä emme voi kuitenkaan taata.

Pörssisähköohjauksella siirretään lämpöpumpun energiankulutusta tunteihin, jolloin sähkönkulutus on matalimmillaan. Useampien lämpöpumppuasiakkaiden hyödyntäessä pörssisähköohjausta saadaan sähkönkulutusta ohjattua pois kulutushuippuajoilta, mikä vaikuttaa myös sähkön huippuhintaan alentavasti, ja voimme myös omalta osaltamme vaikuttaa sähkön riittävyyteen Suomessa.

Pörssisähköohjaus toimii parhaiten silloin kuin lämmönjakoverkko on tasapainossa eivätkä termostaatit rajoita virtausta eli ovat kaikki mahdollisimman auki. Säädä termostaatilla ainoastaan niitä tiloja, joissa haluat olevan muita tiloja selvästi alemman lämpötilan kuten esim. makuuhuone. Pörssisähköohjaus ei vaikuta toisiopiirisäätöihin eli esim. lämmönjakoverkon termostaatteihin.

On mahdollista, että legionellabakteeri pääse lisääntymään käyttövesijärjestelmässä, jossa käyttövedenlämpötila pudotetaan liian alhaiseksi. Tämän takia emme suosittele, että käyttöveden lämpötilaa lasketaan pörssisähkön hinnan mukaan.

Gebwell Aries lämpöpumpuissa (Aries 6, Aries 12 ja Aries 12C lämpöpumppu), jotka on yhdistetty Gebwell Smart -sovellukseen. Pörssisähköohjaus tulee myös Gebwell kiinteistölämpöpumppuihin myöhemmin.

  • Kodissanne tulee olla asennettuna Gebwell Aries 6, Aries 12 tai Aries 12 C lämpöpumppu
  • Nettiyhteys lämpöpumppuun – ilman toimivaa internetyhteyttä pörssisähköohjausta ei voida toteuttaa. Aries lämpöpumppumme toimitetaan internetyhteydellä varustettuna. Lämpöpumpun modeemin tulee olla sijoitettu paikkaan, jossa on 3G, 4G tai 5G -kuuluvuus sekä
  • Voimassa oleva pörssisähkösopimus

Voit toki ottaa. Mitä useampi asukas kohdentaa sähkönkäyttöä kulutushuippujen ulkopuolelle, sitä isompi vaikutus valtakunnan maksimikulutukseen ja sitä kautta sähkön hintaan kulutushuippuina.

Pörssisähköohjaus todennäköisesti aiheuttaa kiinteistössä huonelämpötilan vaihtelua ja tätä kautta voi aiheuttaa epämukavuutta asumisolosuhteissa. Huoneanturin vaikutuksella ohjelma pystyy ”vaimentamaan” sisälämpötilan vaihtelua. Lisäksi, jos lämpöpumpun ja Gebwell Smart-pilven välinen yhteys katkeaa, lämpöpumppuun jää viimeinen annettu säätöarvo, mikä voi aiheuttaa alhaisen menovedenasetusarvon. Jäätymisriskiä ei kuitenkaan ole, sillä menovedenasetusarvo ei voi missään tilanteessa mennä minimiasetusarvon alapuolelle, jonka tehdasasetus on 20 astetta celsiusta.

Asiakas pääsee Gebwell Smart pörssisähköohjaus -käyttöliittymän kautta valitsemaan ohjauksen vaikutusasteen. 1 = ohjaus vaikuttaa vähän ja 10 = ohjaus vaikuttaa erittäin paljon. Vakioasetus on 5.

Kyllä. Gebwell Smart -mobiilisovelluksesta tehdyt aikaohjaukset vaikuttavat huone asetusarvoon ja sitä kautta menoveden asetusarvoon. Kun pörssisähköohjaus palvelu otetaan käyttöön, on suositeltavaa, että lämmityspiirien aikaohjaukset otetaan pois käytöstä.

Pörssisähköohjaus toimii myös patterilämmiteisissä taloissa. Ohjauksella ei kuitenkaan todennäköisesti saavuteta samoja säästöjä kuin lattialämmitteisissä taloissa, koska lämpöenergiaa ei varastoidu hyvin kiinteistön sisäilmaan. Sisälämpötilat tulevat myös todennäköisesti heilahtelemaan enemmän, kuin lattialämmitteisissä taloissa.

Autotallissa/piharakennuksessa pyritään yleisesti pitämään alhaisempi lämpötila joka tapauksessa, joten niitä ei kannata ohjata spot -hinnan mukaan.

Matalalämpöisissä tiloissa tilan lämpötilaa ei usein voi joustaa alaspäin ilman jäätymisriskiä. Mikäli ko. tiloissa pidetään normaalia sisälämpötilaa, pörssisähköohjaus toimii hyvin.

Tällä hetkellä Gebwell Smart -mobiilisovelluksesta ei näe suoraan, onko pörssisähköohjaus päällä. Mittaustrendeistä näkee jälkikäteen, miten ohjaus on säätänyt menoveden asetusarvoa.

Pörssisähköohjauksen voi ottaa käyttöön vain tietyissä lämmityspiireissä. Tämä tapahtuu käyttöliittymän asetukset sivulta, josta pääsee myös säätämään piirikohtaiset asetukset tarkemmin. Tästä lisää käyttöohjeessa, jonka löydät Aineistopankista.

Ei tällä hetkellä. Tuntikohtaiset hinnat näet muun muassa Fingridin Tuntihinta äppistä.