Ammattilaiset ennustavat lämmitysmuotojen moninaistuvan tulevaisuudessa

Gebwellin teettämässä tutkimuksessa selvitettiin ammattilaisten näkemyksiä tulevaisuuden lämmitystavoista. Kyselytutkimukseen osallistuneista rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisista puolet ilmoitti suunnittelevansa lämmitystavan vaihtamista hallinnoimassaan kohteessa. Suurimmaksi syyksi vaihtamishalukkuudelle mainittiin energia- ja kustannussäästöt.

Suurin osa vaihtajista suunnittelee muutosta nykyisestä lämmitysmuodosta maalämpöön. Erityisesti kaukolämmöstä ja öljystä ollaan halukkaita irtautumaan. Pitkällä aikavälillä kyselyyn vastanneet asiantuntijat uskovat lämmitysmuotojen moninaistuvan. Vastausten perusteella erilaiset hybridimallit tulevat yleistymään, mikä tuo joustavuutta lämmitysratkaisuihin. Ilmaston lämmetessä lämpöpumppuja sisältävien hybridimallien mahdollistamalle jäähdytykselle on myös entistä enemmän tarvetta.

Lämpöpumput ovat energiatehokas vaihtoehto

Tällä hetkellä yleisin asuinrakennusten lämmitysmuoto Suomessa on kaukolämpö, toiseksi yleisin puu ja kolmanneksi sähkö. Lämpöpumppuenergian osuus puolestaan kasvaa koko ajan. Lämpöpumput ovatkin energiatehokas lämmitysvaihtoehto, sillä yhdellä kilowattitunnilla käytettyä sähköä saadaan 2­–5 kilowattituntia lämmitystä.

”Lämpöpumpuilla tuotetun energian rooli korostuu tulevaisuudessa, kun energiakriisi pakottaa tekemään radikaaleja muutoksia ja irtautuminen fossiilisista energianlähteistä vaatii puhdasta lämpöä. Niiden rooli korostuu erityisesti asuinrakennusten lämmityksessä”, Gebwellin varatoimitusjohtaja Petrus Monni toteaa.

Lue koko tiedote täältä

Puhtaan lämmön tulevaisuus -kyselytutkimuksessa selvitettiin kiinteistöpäälliköiden ja -managereiden, isännöitsijöiden ja LVI-suunnittelijoiden näkemyksiä kiinteistöjen lämmitysratkaisuista tulevaisuudessa. Puhelinhaastatteluina tehdyn tutkimuksen toteutti Innolink Oy kesä–elokuussa 2022. Siihen vastasi 151 ammattilaista eri puolilta Suomea.

» Kyselytutkimuksen tuloksiin kokonaisuudessaan voi tutustua täällä.