Nykyaikainen G-Power-kaukolämmönjakokeskus hybridivalmiuksilla on helppo varustella lämmöntalteenottoa varten

Valmiit kytkennät mahdollistavat myös rinnakkaisten lämmönlähteiden käyttöönottamisen lämmitykseen tulevaisuudessa.

Erityisesti suurissa asuinkiinteistöissä on jatkuva paine parantaa energiataloutta kustannustehokkain keinoin. Nykyisten energiatehokkuusvaatimusten vuoksi mm. ulkoilmaan vapautettavaa lämpöenergiaa on ryhdytty yhä yleisemmin ottamaan talteen ja hyödyntämään uudelleen kiinteistön lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen. Hybridivalmiuksilla tarkoitetaan sitä, että kaukolämmön lisäksi voidaan ottaa rinnakkaisia lämmönlähteitä kuten poistoilman lämmöntalteenotto tai maalämpö kiinteistön lämmitykseen mukaan. Lämmöntalteenoton (LTO) tai rinnakkaisen lämmönlähteen tuottama lämpöenergia voidaan hyödyntää kaukolämmön rinnalla.

Kaukolämmönjakokeskus on kiinteistön sydän

Kaukolämmönjakokeskuksella on keskeinen rooli asumisolosuhteiden ylläpidossa. Kuitenkin useissa iäkkäämmissä kiinteistöissä kaukolämmönjakokeskuksien käyttöikä alkaa olla korkea ja taloyhtiöiden on syytä varautua niiden uusimiseen. Vuosikymmeniä hyvin palvelleet lämmönjakokeskukset joudutaan uusimaan ennemmin tai myöhemmin.

Lämmityssaneerauksien suunnittelussa pyritään nykyisin huomioimaan kaukolämmönjakolaitteiden yhteensopivuus vaihtoehtoisten lämmönlähteiden käyttöön. Monelta valmistajalta löytyykin laitteita poistoilman lämmöntalteenoton tai maalämmön kytkemiseksi kaukolämmön rinnalle.

Millainen kaukolämpökeskus mahdollistaa kustannustehokkaan valmiuden myöhempään lisälämmönlähteeseen investointiin?

Perusmallin yksikkösäädin antaa valinnan varaa

Mikäli kerrostalon kaukolämmönjakokeskuksen vaihtaminen on ajankohtaista, on kannattavaa suunnitella kaukolämpökeskukseen valmiudet poistoilman lämmöntalteenoton myöhempään hyödyntämiseen. Valmiuden lisääminen on kustannukseltaan pieni, mutta kaukolämpökeskus soveltuu myöhemmin suoraan lämmöntalteenottoon.

Lämmitysalan ammattilaiset suosittelevat, että kaukolämmön alajakokeskuksen hankintavaiheessa siihen kannattaa valita edullinen perusmallin säädin ns. LTO-säätimen sijaan. Kalliimman LTO-säätimen hankinta voi sitoa taloyhtiön myöhemmän hankinnan tiettyyn valmistajaan ja teknologia saattaa vanhentua siihen mennessä, kun lämmöntalteenottoon halutaan investoida.

”LTO-säätimen hankinnan riskinä voi olla se, että maksetaan turhaan automatiikasta, joka on jo vanhentunut, ennen kuin rinnakkaislämmönlähde otetaan käyttöön. Säätimet päivittyvät ja todennäköisesti myöhemmin hankittavat laitteet eivät ole suoraan yhteensopivia”, Gebwellin tekninen myyjä Mikko Kantanen sanoo ja jatkaa:

”Jos lämmönjakokeskuksessa on perusmallin säädin, taloyhtiö voi kilpailuttaa valmistajat laajemmin ja valita lopullisen laitteiston vapaammin silloin, kun investointi on ajankohtaista. Gebwellin G-Power on hyvä esimerkki tällaisesta perusmallin yksikkösäätimellä varustetusta kaukolämmönjakokeskuksesta.”

Lämmöntalteenotto on huomioitu G-Powerin mitoituksessa

Mikko Kantasen mukaan kerrostalojen lämmityssaneerauksiin kannattaisi valita Gebwell G-Powerin kaltainen hybridivalmiuksilla varustettu kaukolämmönjakokeskus, johon on helppo myöhemmin lisätä tarvittaessa lämmöntalteenotto tai jokin muu rinnakkainen lämmönlähde.

Kantanen kertoo, että vaikka G-Power-lämmönjakokeskuksen säädin on perusmallinen yksikkösäädin, on lämmönjakokeskuksen suunnittelussa huomioitu valmius myöhempää LTO-integraatioon.

”G-Power kaukolämmönjakokeskuksien putkistojen ja komponenttien mitoituksessa on huomioitu erityisesti mahdollisuus kerrostalon lämmöntalteenottoon”, Mikko Kantanen Gebwelliltä kertoo.

Miksi G-Power-kaukolämmönjakokeskus on hyvä valinta taloyhtiöille?

  • Jos halutaan säästää investoinnissa ja jättää mahdollisuuden kilpailuttaa lämmöntalteenottojärjestelmän sen ollessa ajankohtainen sitoutumatta tiettyyn toimittajaan, kannattaa valita kaukolämpökeskukseen perusmallinen kaukolämpösäädin. Perussäädin on investoinniltaan pieni verrattuna LTO-säätimeen.
  • G-Power on Gebwellin kotimainen kaukolämmönjakokeskus hybridivalmiuksin.
  • Säätimet kehittyvät ja lämmöntalteenoton investoinnin ollessa ajankohtaista markkinoilla voi olla kehittyneempiä säätimiä tarjolla. G-Powerissa et maksa vanhentuvasta automatiikasta.
  • G-Power-kytkentä sopii poistoilman lämmöntalteenoton lisäksi myös muihin rinnakkaislämmönlähteisiin.
  • Käyttöveden säätö toimii erinomaisesti G-Power-kaukolämmönjakokeskuksen kytkennällä.

 

Lvi-suunnittelija! Gebwellin G-Powerin kytkentätapaa voidaan käyttää lämmöntalteenoton lisäksi myös muiden rinnakkaisten lämmönlähteiden hyödyntämiseen.
Esimerkkikytkentäkaavio LTO valmiuksilla alla eri muodoissa:

G-Power-hybridivalmiuksilla-esimerkki-VARI

G-Power hybridivalmiuksilla esimerkki PDF